1. kolo

      Do 1. kola přijímacího řízení přijímáme přihlášky ke studiu SOŠ do 1. března 2021

      do těchto maturitních oborů:                                   

    

     AGROPODNIKÁNÍ               INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE          SOCIÁLNÍ ČINNOST     

                                           

                                              PŘIHLÁŠKA KE STUDIU zde

 

 

 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR došlo ke změně důležitých termínů v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022:

1) přehled přijatých uchazečů bude zveřejněn ve středu 19. května 2021 v budově školy a na školních stránkách www.sbrez.cz

2) termín odevzdání zápisového lístku je prodloužen do 2. června 2021.

3) informativní schůzka pro uchazeče a jejich zákonné zástupce je přesunuta na čtvrtek 20. května 2021 v 15:00 hodin.

4) nezměněna zůstává informace, že na VOŠ a SOŠ Březnice se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná

 

 

 

Nekonání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přjímacího řízení pro šk. rok 2021/2022 - zde

 

Vyhlášení 1. kola přjímacího řízení pro šk. rok 2021/2022   zde

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022    zde

 

MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) vydaly informační a podpůrné materiály k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy  - k nahlédnutí zde

 

Ilustrační testy  - zde

 

 

 

 

Děkujeme všem uchazečům, kteří se pochvalně vyjadřovali v pátek 15. ledna 2021 o naší škole, kterou si měli možnost prohlédnout v rámci dne otevřených dveří, který byl organizován individuálně po předchozí telefonické domluvě.

 

Přihlášku ke studiu na naší škole je nutné do školy doručit do pondělí 1. března 2021 osobně do sekretariátu školy nebo poštou (doporučená zásilka). Další informace Vám zašleme na Vaši adresu. Případné dotazy k podání přihlášky na naší školu nebo průběhu přijímacího řízení rádi zodpovíme na skola@sbrez.cz nebo na tel. č. 318 682 961.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci Vás nemůžeme ve škole přivítat tak, jak jsme plánovali.

 

Přijměte proto pozvánku na prohlídku školy a nahlédnutím do akcí jednotlivých studijních oborů střední odborné školy alespoň prostřednictvím prezentací:

 

 VOŠ a SOŠ Březnice                                                  Domov mládeže                                                 Cestujeme po Evropě

 

 

Agropodnikání                                                        Informační technologie                                                       Sociální činnost

 

 

 

Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou  a podáme informace i v jiné dny. Volejte na tel. číslo 318 682 961.

 

 

 

Podrobnosti zde       

Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: