Zahraniční zájezdy

NAPOSLEDY – LAST TIME – LA ÚLTIMA VEZ – POSLJEDNJI PUT – OSTATNÍ RAZ - τελευτάια φορά aneb Loučení s projektem „IT or not IT“

Poslední setkání projektu It or not IT - Reaching Our Goals Equipped with Modern Tools proběhlo 23.-27.8.2016 v Chorvatsku.

Loučení je téměř vždycky bolestivou záležitostí (krom těch vzácných případů, kdy se loučíme se školním rokem nebo s otravnými sousedy). Naše závěrečné „goodbye“, vyslovené na posledním setkání v Chorvatsku, při kterém jsme se já, Mgr. Simona Luftová a paní ředitelka Ing. Marie Fiřtíková rozloučily s partnery z Chorvatska, Kypru, Polska a Španělska, mezi takové bolestné události bezesporu patřilo. Všichni jsme zároveň pomyslným šátečkem zamávali i  našemu dvouletému dítěti, projektu „IT or not IT, Reaching our Goals Equipped with Modern Tools, který si teď již bude žít prostřednictvím webových stránek http://itornotit.weebly.com vlastním životem. Nehodlali jsme se ovšem pouze topit v slzách, využívali jsme k topení i jiných vodních zdrojů, které nám chorvatský pobyt nabízel.

Poslední setkání trvalo krátké 4 dny od 24.–27.8.2016, a byť jsme si slibovali, že se jistě ještě někdy setkáme, jsme si vědomi přísloví „člověk míní, Pánbůh mění“ a bylo nám jasné, že toto opravdu může být úplně naposledy, kdy vidíme Tatjanu, Tomiszlava, Magdu, Tomka, Ainhou, Inmu a Andromachi. Hlavním cílem našeho setkání byla zejména tvorba závěrečné projektové zprávy, na které jsme pracovali každý den od rána do 14 hodin. Tato sezení se ukázala jako velmi důležitá, protože každá země měla možnost vyslovit své připomínky, názory a myšlenky, které bychom si jinak jen stěží sdělovali přes e-mail, Skype nebo chat. Někdy je zkrátka „not IT“ (tedy osobní kontakt) lepší než „IT“.

Zbytek času jsme věnovali poznávání chorvatské kultury, navštívili jsme místní zajímavosti, ochutnali místní speciality a setkali se s novou ředitelkou partnerské školy v Bedekovčině. Nakonec jsme se shodli na tom, že jsme velmi vděční programu Erasmus+ za to, že nám i studentům za ty dva roky umožnil procestovat několik zemí, poznat jejich specifika a zejména jejich obyvatele. Navázali jsme možná celoživotní přátelství, a kdo ví, třeba se opravdu ještě někdy setkáme, třeba v nějakém dalším společném projektu. Všichni jsme se shodli na tom, že se nám dobře spolupracovalo a rádi bychom v tom pokračovali. Do té doby nám ovšem nezbývá nic jiného než „IT“ – tedy komunikovat skrze moderní technologie, které nám umožní být spolu, i když jsme ve skutečnosti stovky kilometrů daleko.

Mgr. Eliška Houzimová     

03. 09. 2016    13:29
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: