Ostatní akce

Oslavy 90. výročí školní budovy

Od pátku 30.9. do neděle 2.10. se na naší škole konaly oslavy 90. výročí založení školní budovy.

Oslavy byly zahájeny v pátek 30.9. v 10:00 slavnostním ceremoniálem. Paní ředitelka Ing. Marie Fiřtíková v sále přivítala všechny hosty, následovala písnička s tématem jak jinak než školním, kterou zazpívali žáci ZŠ Březnice, a pak byl čas na vzpomínky jednotlivých řečníků, kteří se ujali slova. Ve většině případů se jednalo o bývalé absolventy či učitele, kteří s úsměvem na rtech připomněli své zážitky z lavic a popřáli škole vše dobré do dalších let. V rámci kulturního programu vystoupili také naši žáci, jednak s pásmem písní pod vedením pana uč. Vyhnala, jednak s několika citáty a jinými životními moudry. Na závěr studentská divadelní skupina Divadlo školou povinné sehrála jednu scénku z loňské autorské hry I Puškin tančil rock'n'roll!

V zadní části sálu se již stoly prohýbaly pod vynikajícím občerstvením, jež pro tuto příležitost zajistila Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb z Příbrami. Občerstvení bylo k dispozici po celý pátek a většinu sobotního dne (zkrátka než se všechno snědlo a vypilo). Odpoledne již přicházeli do školy i další návštěvníci z řad široké veřejnosti, kteří buď přišli zavzpomínat na svá školní léta, nebo se přišli podívat, jak to u nás vypadá. U vstupů do školy bylo možné zakoupit si celobarevný almanach vydaný speciálně k této příležitosti, kalendář nebo pexeso.

Zájemci mohli nahlédnout do všech učeben, ve kterých byli nonstop přítomni učitelé daného předmětu nebo studenti, kteří prohlídku okořenili svým výkladem nebo i jinými aktivitami, jako například kvízy, hádankami apod. V učebně českého jazyka se mohli na památku vyfotit v divadelním fotokoutku, děti naopak mohli zanechat v koutku dětském, kde se o ně staraly studentky oboru sociální péče.

Prvním hitem oslav byla výstava ovoce, zeleniny a květin, kterou v tělocvičně připravili Ing. Marie Rolniková a Ing. Ladislav Pivoňka. Bylo neuvěřitelné, jak dokázali všechny výpěstky naaranžovat a proměnit tak tělocvičnu v krásnou zahradu.

Druhým hitem oslav byla výstava historických i současných tabel, u kterých návštěvníkům ukápla nejedna slza. Je vlastně zázrakem, že tabla nebyla v minulosti zničena nebo vyhozena, a možnost je teď po tolika letech vystavovat je takovým malým školním unikátem.

Za tento víkend jsme viděli mnoho spokojených návštěvníků, dojemných setkání bývalých spolužáků, kteří nadšeně procházeli školou a vzpomínali na svá školní léta a velmi často i na lumárny, které tady vyváděli. Vzpomínali ovšem vždy jen  v dobrém.

Nezbývá než doufat, že za dalších 90 let budou studenti stále vzpomínat na tuto školu a na léta, která v ní prožili, jenom v dobrém.

 

 

22. 10. 2016    10:43
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: