Ostatní akce

Bílá pastelka

12. října 2016 se konala sbírka „Bílá pastelka“, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)ve spolupráci s Tyfloservisem a TyfloCentrem.

Studentky VOŠ a SOŠ Březnice POMÁHALY NEVIDOMÝM A SLABOZRAKÝM LIDEM

Už se na naší škole stává tradicí, že se studentky oboru Sociální činnost zapojují do dvou celorepublikových veřejných sbírek.

Jednou ze sbírek byla 12. října t.r. „Bílá pastelka“, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)ve spolupráci s Tyfloservisem a  TyfloCentrem.

Studentky 3.BS  - Lucie Ivachňuková, Tereza Jankovská, Lucie Anna Sedláčková, Marie Turčová, Jana Vašutová a Lucie Žáčková prodávaly bílé pastelky (symbol světa nevidomých) v minimální hodnotě 20,- Kč nejen na naší škole, ale i na zdejší základní škole a v březnických a příbramských ulicích. Podařilo se jim vybrat částku 5 670 Kč.

Výtěžek sbírky je určen například na výcvik vodících psů, výuku prostorové orientace, kompenzační pomůcky pro zrakově postižené atd. Část výtěžku též pomůže provozu oblastní pobočky SONS v Příbrami.

Velký dík patří nejen studentkám, ale také vám všem dárcům, kteří jste zakoupením bílé pastelky přispěli na dobrou věc.

                                                     Mgr. Jana Horníková

 

 

 

 

31. 10. 2016    07:11
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: