Ostatní akce

90 let otevření školní budovy

Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici

 

V letošním roce si připomínáme několik významných výročí, a sice 120 let začátku odborného školství v Březnici, 90. let otevření školní budovy, 20 let vyššího odborného školství a 15 let, kdy se stal zřizovatelem školy Středočeský kraj.

U příležitosti těchto kulatých výročí uspořádala VOŠ a SOŠ Březnice ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2016 dny otevřených dveří nejen pro širokou veřejnost, ale i pro bývalé zaměstnance, absolventy, příznivce školy i zájemce o studium. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout všechny třídy a odborné učebny, domov mládeže, venkovní areál včetně naučné stezky, výstavu ovoce a zeleniny a výstavu zemědělské techniky. Velký zájem přitahovala výstava historických i současných tabel maturitních ročníků.

A jak oslavy probíhaly? V pátek dopoledne se ve společenském sále uskutečnilo slavnostní setkání představitelů různých institucí, ředitelů středních a základních škol, bývalých zaměstnanců a absolventů školy. Slavnostní program zahájili žáci Základní školy v Březnici s pěveckým vystoupením pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Ottové. Další kulturní program již byl v režii studentů VOŠ a SOŠ Březnice. Historické písně zazpívala děvčata z oboru Sociální činnost pod vedením pana učitele Vyhnala, následoval přednes citátů a divadelní kroužek zahrál úryvek autorské hry „I Puškin tančil rock´n´roll“.

Všechny přítomné srdečně přivítala ředitelka školy paní Ing. Marie Fiřtíková, která představila významné hosty:

– statutárního náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Středočeského kraje pana PaedDr. Milana Němce, MBA

22. 10. 2016    11:15
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: