Ostatní akce

MIKULÁŠSKÁ PŘEPADOVKA

V pátek 2.12. navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou.

Mikuláš, doprovázený skupinou neukázněných čertů a krásných andělů, obešel všechny třídy, aby se podíval, kdo v uplynulém roce nejvíce zlobil, a mohl tyto hříšníky náležitě potrestat. Jako první přišli na řadu - kdoví proč - vždycky učitelé. Čert Bagriáš ochotně podával Knihu hříchů, Mikuláš z ní přečetl všechny špatné (a v některých případech i dobré) skutky a vyžádal si básničku či písničku.

Pak se čerti zaměřili na hříšníky sedící v lavicích, kteří museli taktéž vykoupit své duše trochou toho umění, většinou v podobě Skákal pes přes oves, písní, jež se posléze Mikulášovi zprotivila natolik, že ji zakázal. V jedné třídě se pekelní a nebeští návštěvníci dokonce dočkali i úryvku z Máchova Máje. A pak že je poezie mrtvá!

Kdo odmítl potěšit Mikuláše svým zpěvem či recitací, byl bez milosti nacpán do pytle a vyplacen Mikulášovou holí. V tom se čerti opravdu vyžívali, stejně jako v dalších lumpárnách, např. malování nemravných obrázků na tabuli, "opravování" výkladu napsaného na tabuli do pravopisně zcela nepřijatelné podoby a dalším trýzněním studentů.  

Někteří učitelé zkusili mikulášskou bandu uplatit a kupodivu se jim to povedlo. Paní zástupkyně tak místo básničky nabídla čokoládu, která se po návštěvě všech tříd coby zdroj energie docela hodila. Nakonec přišla na řadu i paní ředitelka, která nejenže zarecitovala básničku, ale podarovala vzácné hosty i další várkou čokolády.

Mikuláš nás navštívil ve škole po dlouhé době a měl tu věru mnoho práce. Bude asi muset chodit pravidelně, protože jinak se hříchy nekontrolovaně množí. A navíc lze shrnout, že jsme si užili spoustu srandy, studenti zameškali alespoň část hodiny a divadelní kroužek Divadlo školou povinné měl zase jednou možnost se předvést! Teď se již může zase naplno věnovat nové divadelní, opět autorské, hře, jež si tak trochu utahuje ze slavných českých dějin. Na premiéru se můžete těšit na jaře! 

Mgr. Eliška Houzimová

09. 12. 2016    13:18
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: