Exkurze, praxe

Hodnocení praxe studentů 3. ročníku VOŠ

Jak hodnotí studenti 3. ročníku VOŠ svou odbornou praxi?

 

V tomto školním roce jsem absolvoval odbornou praxi na MěÚ Březnice. Náplň práce byla pro mě vždy zajímavá a každý úkol jsem se snažil plnit svědomitě a s rozmyslem. Nejzajímavější byla práce v terénu při místních šetřeních v rodinách. Rád bych poděkoval paní Pinkavové za vstřícnost, praxe pro mě byla velkým přínosem.

                                      Martin Janeček

 

Pro práci se seniory jsem se rozhodla náhodou. Bylo to ve druhém ročníku střední školy – obor sociální činnost. Vyzkoušela jsem si práci s dětmi a lidmi s handicapem. Tyto dvě skupiny mě ale příliš nezaujaly, a proto jsem chtěla vyzkoušet něco jiného. Domluvila jsem si odbornou praxi v DS Blatná a byla to správná volba. Byla jsem nadšená krásným prostředím, sympatickým a vždy ochotným personálem a všude přítomnou přátelskou atmosférou. Ráda se do zařízení vracím a každá praxe je pro mě velkým přínosem. Práce se seniory mi přináší radost a vážím si toho, že jsem mohla být pár měsíců součástí kolektivu pracovníků DS Blatná.

                                      Tereza Šoralová

 

Odbornou praxi jsem vykonávala v Centru Rožmitál pod Třemšínem. Působila jsem zde již na střední škole a velmi se mi zařízení líbilo, takže volba byla jasná. Musím říct, že praxe byla mnohem lepší, než jsem očekávala. Naučila jsem se zde mnoho nových věcí, získala spoustu znalostí a měla jsem možnost vyzkoušet i věci, o kterých vím, že budu v budoucnu potřebovat. Díky této praxi jsem zjistila, co chci v životě dělat a čemu se věnovat. Byla bych moc ráda, kdybych mohla pracovat zde. Děkuji všem pracovníkům za jejich ochotu, trpělivost a zkušenosti, které jsem od nich mohla převzít.

                                      Tereza Königsmarková

 

V domově pro seniory Centrum Rožmitál pod Třemšínem jsem vykonávala praxi 2 měsíce. Po celou dobu jsem zjišťovala a získávala nové znalosti a dovednosti. Pracovala jsem na uzavřeném oddělení se zvláštním režimem, kde jsem poznala, jak je pro sociální pracovnice a zdravotní personál velmi fyzicky a psychicky náročné práci vykonávat. Líbil se mi aktivní a profesionální přístup pracovníků, kteří i přes náročnost zaměstnání na sobě nedávají nic znát. Práci vykonávají s láskou a s tím, že pro klienty chtějí udělat co nejvíce. Děkuji, v tomto zařízení jsem byla velmi spokojena.                                                                

Žaneta Nuslová

 

Odbornou praxi jsem vykonávala ve Věznici Příbram jak v letošním, tak i v loňském roce. Byla jsem velmi spokojená s přístupem zaměstnanců, kteří byli velmi vstřícní, mé otázky vždy zodpověděli a detailně mi popisovali svou náplň práce. V letošním roce byla praxe lepší, jelikož už jsem měla nějaké zkušenosti a nepřipadala jsem si tak ztracená. Přínosem bylo sezení s pracovnicí Probační a mediační služba a s pracovnicí z Romodromu o. p. s. Také jsem měla možnost být se sociální kurátorkou a s matrikářkou na konzultacích odsouzených. Vždy mě zajímalo, jak to ve věznicích chodí a díky této praxi jsem měla možnost to poznat.

                                                    Petra Beranová

 

Praxi jsem vykonávala ve Speciální škole v Příbrami a OSSZ v Příbrami. Obě praxe mi daly spoustu nových zkušeností a dozvěděla jsem se užitečné informace. Kdybych měla říct, kde se mi líbilo více, tak bych se nemohla rozhodnout. Každá z praxí byla jiná. Ve speciální škole se jednalo o práci s dětmi, kde jsem se jim snažila co nejvíce pomáhat s učením. Nebyla to jednotvárná, ale zajímavá práce. Naopak v OSSZ se jednalo převážně o práci administrativní. Kontakt s klienty byl minimální. Skoro celá praxe spočívala v zakládání dokumentů do kartotéky. Pokud bych si z těchto praxí měla vybrat, tak jsem se lépe cítila ve škole speciální, protože ráda pracuji s lidmi.

                                                    Lucie Průšová

 

Odbornou praxi jsem absolvovala v OU, PŠ, ZŠ a MŠ v Příbrami. Pracovala jsem s dětmi s mentálním postižením, kde jsem prováděla různá motorická cvičení či trénink paměti. Dalšími aktivitami byly canisterapie a muzikoterapie. V tomto zařízení jsem byla na praxi již dvakrát a moc se mi tam líbilo. Jsem moc ráda za tuto zkušenost.

                               Martina Popelková a Veronika Černá

 

Velmi poučnou a inspirující praxi jsem absolvovala v zařízení Magdaléna o. p. s. Děkuji pracovnicím za jejich čas a ochotu mi vše ukázat a nechat mě si vše vyzkoušet. Jejich práce je obdivuhodná a pro společnost důležitá. Další praxi jsem absolvovala v Úřadu práce v Příbrami. Myslím si, že seznámení s dávkami státní sociální podpory a hmotné nouze jsou pro budoucí sociální pracovnice klíčové. Praxe na ÚP byla pro mě k nezaplacení. Děkuji za zkušenosti zde získané.

                                          Kateřina Vašková

 

Studuji Vyšší odbornou školu v Březnici a svou odbornou praxi jsem se rozhodla realizovat v zařízení ALKA o. p. s., kterou jsem navštěvovala již jako studentka střední školy. ALKA je skvělé místo plné báječných lidí a příjemného prostředí. Získala jsem hodně zkušeností a dokonce i vidinu svého budoucího povolání. Za mě je to nejlepší praxe, na které jsem mohla působit a tímto bych chtěla všem pracovníkům zařízení poděkovat.

                                          Tereza Končická

 

Odbornou praxi jsem vykonávala v Dětské domově v Solenicích a v OSSZ v Příbrami. Obě praxe pro mě byly přínosem. Protože na minulých praxích jsem vždy byla v přímém kontaktu s klientem, rozhodla jsem se vyzkoušet administrativní činnost v OSSZ. Zjistila jsem zde mnoho informací o důchodovém a nemocenském pojištění, o OSVČ a lékařské posudkové službě. Myslím si, že získané informace v budoucnu určitě využiji. Všichni zaměstnanci byli vstřícní a velmi dobře se mi s nimi spolupracovalo.

                                          Monika Čejková

 

Tento rok, stejně jako minulý jsem absolvovala odbornou praxi v Dětském domově Husita v Dubenci. Činnosti na praxi mě bavily jako nikdy žádné jiné. Do života jsem si odnesla mnoho zkušeností a zážitků. Po vzájemné spokojenosti a domluvě začínám zařízení vypomáhat. Za tuto možnost jsem velmi ráda a chtěla bych tímto celému kolektivu zařízení a všem dětem poděkovat.

Lucie Vondrášková

22. 12. 2016    14:21
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: