Soutěže

Soutěž ve finanční gramotnosti

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se studenti naší školy zúčastnili školního kola 8. ročníku celostátní soutěže „Finanční gramotnost“.

Soutěž „Finanční gramotnost“

 

Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnost COFET, a. s. Soutěž má nejen ověřit znalosti studentů týkající se financí, ale i rozšířit jejich vědomosti o základních principech financí, funkcích peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank, finančních produktech apod. Jejím hlavním cílem je připravit studenty do života, aby se naučili s penězi správně hospodařit a zbytečně se nezadlužovali. Dále umět řešit problematiku správy rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu.

V neposlední řadě by se studenti měli naučit pohybovat ve stále se rozšiřující nabídce finančních produktů a služeb.

Studenti soutěžili v III. kategorii, která je určena pro střední školy. Soutěž probíhá přes internet a odpovídá se na otázky. O správném výsledku testu rozhodují správné odpovědi a rychlost jejich vyplnění.

Školního kola se zúčastnili studenti všech oborů 2., 3. a 4. ročníku naší školy. Na prvním místě se umístil David Grebeň – 3. ročník oboru Výpočetní technika, na druhém Monika Nemčoková – 4. ročník oboru Sociální činnost a na třetím místě Dominik Kott – 4. ročník oboru Agropodnikání.

Tito studenti vytvořili tříčlenný tým, který naši školu bude reprezentovat v okresním kole soutěže. Vítězným studentům blahopřejeme a přejeme jim krásné umístění v dalším kole.

Ing. Jaroslava Hájková

19. 01. 2017    12:26
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: