Ostatní akce

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

VOŠ a SOŠ Březnice již poosmé  pořádala  Kurz pro výkon obecných zemědělských činností.

VOŠ a SOŠ Březnice uspořádala od listopadu 2016 do února 2017 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Celkem 7 přihlášených účastníků absolvovalo v podzimním období roku 2016 a v předjaří roku 2017 celkem 120 hodin přednášek, zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium a praxe vykonávaná na zvolené farmě nebo v zemědělském družstvu. Studenti písemně zpracovali absolventský projekt, který řešil nejčastěji problematiku zemědělských farem. Tento projekt obhajovali všichni při závěrečných zkouškách, kdy navíc absolvovali i závěrečný písemný test z odborných předmětů.

Všech sedm zúčastněných v závěrečném přezkoušení uspělo a získalo potřebný certifikát pro výkon obecných zemědělských činností s možností čerpání prostředků ze státních fondů. Kurz byl tradičně i přínosem pro samotné učitele, kteří již nyní mohou vycházet z osmiletých zkušeností. 

Ing. Ladislav Pivoňka       

20. 03. 2017    09:59
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: