Exkurze, praxe

TRADIČNĚ NETRADIČNÍ EXKURZE V PRAZE

Jako každý rok i letos vyrážíme se žáky 3. ročníku do Prahy, abychom si prošli nejzajímavější místa a nejvýznamnější historické památky.

Jako každý rok i letos vyrážíme se žáky 3. ročníku do Prahy, abychom si prošli nejzajímavější místa a nejvýznamnější historické památky. A jelikož je nám jasné, že z obyčejného chození po památkách by naši studenti zrovna neskákali nadšením, pojali jsme celou akci soutěžní formou. Žáci rozdělení do skupinek obdrželi pracovní listy, ve kterých měli vepsané úkoly provázané s jednotlivými místy v srdci Prahy. Některé otázky byly poměrně snadné, ovšem některé jim daly docela zabrat a v týmech bylo třeba dát vskutku všechny hlavy dohromady, aby se soutěžící dobraly správných odpovědí. Počasí nám bohužel příliš nepřálo, byla takříkajíc zima jako v morně a slunce se ukázalo až po obědě, kdy už jsme byli téměř na konci naší trasy (takže tak trochu sluneční výsměch). Nicméně i přesto jsme si to užili, utužili jsme vzájemné vztahy a po vyhlášení výsledků čekala na studenty odměna – nikoliv sladká, ale zato vysoce efektivní. Jako v předchozích letech totiž žáci získají žolíky, které mohou použít v jednotlivých předmětech v případě, že by zcela náhodou nebyli připraveni na zkoušení. Mocná to zbraň v rukou studentů! Nezbývá než doufat, že ji budou užívat moudře.

Mgr. Eliška Houzimová

10. 05. 2017    17:21
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: