Exkurze, praxe

Zemědělská exkurze - Vaněčkův statek a Statek Adámek

Dne 29.3.2017 se uskutečnila exkurze, kde jsem mohli porovnat ekologické a konvenční zemědělství.

První farma, kterou jsme navštívili, byl Vaněčkův statek, kde nás uvítala paní Hrubá a seznámila s historií jejího statku. Následovala prohlídka pastvy, kde paní Hrubá chová 180 kusů ovcí. Hlavní produkty tohoto chovu jsou maso a vlna. Kromě chovu ovcí se také věnuje myslivosti a má svůj zemědělský obchod, ve kterém prodává potřebné věci pro hospodaření.

Po této zajímavé a krásné exkurzi jsme pokračovali na Statku Adámek, který byl tentokrát konvenčního charakteru. Chovají zde masný skot, pěstují plodiny, ubytovávají turisty a nově mají postavenou bourárnu masa. Paní Židová nám vyprávěla o historii celého statku. Ukázala nám kapli, která je klenotem parku a je přístupná pro veřejnost.

Tato exkurze byla velmi poučná, zajímavá a přinesla nám mnoho informací. Bylo vidět, že obě majitelky tato práce baví a je pro ně koníčkem.

                                                                                           David Sýkora a Kristýna Vaňková 4.AV

10. 05. 2017    17:24
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: