Exkurze, praxe

Návštěva Alzheimerova centra Praha

Dne 4. 9. 2015 žáci sociálního oboru SOŠ Březnice navštívili Alzheimer centrum Praha.

STUDENTI SOŠ BŘEZNICE ZJIŠŤOVALI, JAK ŽIJÍ LIDÉ S ALZHEIMEROVOU DEMENCÍ

Abychom studentům zmírnili přechod ze slunného prázdninového lenošení do těžké školní dřiny, byla naplánována na první týden školního vyučování pro studenty druhého a čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost exkurze. Cílem byl domov se zvláštním režimem – Alzheimercentrum v Praze – Průhonicích.

Exkurze v zařízení neprobíhala pouze pasivní formou prohlížení. Byla domluvena i aktivní účast studentů na péči o klienty. Po příjezdu do centra byli studenti rozděleni do skupin, kdy každá skupina měla jinou náplň činnosti, a skupinky se v plnění aktivit vystřídaly. Protože bylo krásné počasí, první část studentů vyrazila s klienty na procházku, samozřejmě za asistence fyzioterapeutů. Každý student si vybral jednoho klienta, který se pohybuje na invalidním vozíčku. Druhá skupina se rozdělila ještě na dvě části – první si prohlédla zařízení pokojů klientů, shlédla pracovní prostory zaměstnanců i prostory pro rehabilitaci a aktivizační činnosti; druhá část se na zahradě aktivně zapojila do péče o klienty – povídali si s klienty, procházeli se po zahradě, zkrátka se snažili poskytnout péči tak, jako by již byli zkušenými sociálními pracovníky. Během dopoledne se všichni studenti prostřídali tak, aby se spravedlivě zúčastnili všech činností.

Prostředí domova se zvláštním režimem se všem velmi líbilo, prostory, kde klienti tráví veškerý svůj čas, byly prostorné, vzdušné, barevné a veselé. Na každém pokoji měl klient svůj vlastní koutek vybaven tak, aby mu co nejvíce připomínal domov. Zaměstnanci centra byli ochotní a vstřícní, jak ke klientům, tak i k nám.

Po cestě zpátky jsme se studenty nezbytně navštívili „hambáčové“ občerstvení a s plnými náručemi dobrot a s praktickými zkušenostmi z Alzheimercentra jsme se vydali zpět do Březnice.

 

Mgr. Jana Horníková, Mgr. Lenka Novotná

učitelky odborných předmětů

 

21. 09. 2016    20:44
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: