Exkurze, praxe

Den otevřených dveří v ZD Krásná Hora nad Vltavou

V pátek 15. 9. 2017 se žáci oboru Agropodnikání VOŠ a SOŠ V Březnici zúčastnili Dne otevřených dveří v ZD Krásná Hora nad Vltavou.

Po příjezdu se nás ujal bývalý absolvent naší školy, technik rostlinné výroby, pan Daniel Polák, který nás provázel celým družstvem a postupně nás předával svým kolegům technikům na jednotlivých provozech.

Velmi zajímavá byla prohlídka mechanizačních prostředků, kde nás zaujaly zejména stroje na zpracování půdy s ukázkou půdoochranné technologie systému StripTill. Tato technologie se uplatňuje na erozně mírně ohrožených pozemcích, kdy díky této technologii je umožněno pěstovat kukuřici i ve vyšších nadmořských výškách a rozšířit tak lokality pro pěstování této plodiny s omezením odtoku povrchové vody a vlastní eroze půdy. 

V této souvislosti byl zajímavý i stánek  Výzkumného ústavu zemědělských meliorací v Praze-Zbraslavi, který zde měl praktickou ukázku sledování právě eroze a povrchového odtoku vody v závislosti na použitých technologiích zpracování půdy v rozličných nadmořských výškách. Pochlubili se i spoluprací právě se ZD Krásná Hora s uveřejněním výsledků použitelných i pro ostatní zemědělské podniky.

Dále jsme si prohlédli stáje různých kategorií skotu. Zajímavostí pro nás byly obojky krav, které snímají jejich životní funkce na počítač s možností regulace přísunu krmiv a řešení zdravotních problémů zvířat v jejich zárodku. Poměrně dlouho jsme se zdrželi ve stáji telat. Telata byla roztomilá a neradi jsme se s nimi loučili. 

Krátce jsme též navštívili i bioplynovou stanici, kde jsme se seznámili s částmi provozu. Na závěr nás zaujala expozice Zemědělského svazu ČR, který nachystal zábavné naučně vědomostní soutěže o nezbytnosti zemědělské výroby s odkazem na produkci potravin a potřebu přitáhnout mladé lidi do zemědělství. Zkusili jsme si zde mj. poznávání semen plodin, krmiv a plemen hospodářských zvířat a odnesli si s sebou kromě poznatků i zajímavé publikace. 

Exkurze se nám velmi líbila a rádi se s provozem ZD Krásná Hora seznámíme více při naší provozní praxi, která nás čeká ve 4. ročníku studia.

                                        Žaneta žahourová                                                                     

                                        

 

18. 09. 2017    12:07
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: