Ostatní akce

Studentské volby

V pondělí 3. 10. 2017 se na naší škole konaly studentské volby.

Žáci střední odborné školy měli možnost zkusit si, jaké je to volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voleb se mohli účastnit jen středoškoláci, tj. ti, kteří ještě nemají možnost volit ve skutečnosti. Tři studenti ze 3.BS se zhostili úkolu vytvořit volební komisi. Ta měla na starost zajištění správného průběhu voleb. Volilo se během velké přestávky ve volební místnosti. Komise usedla za stoly, kde měla nachystány seznamy záků a odškrtávala ty, kteří přišli volit. Rozdávali i volební lístky, na kterých byly uvedené všechny strany kandidující do PSPČR. Každý volič si lístek pozorně přečetl a pak se odebral za plentu, kde zakroužkoval svého favorita. Následně vhodil lístek do urny a odcházel.  Účast byla větší než jsme očekávali. I kdy ž se zpočátku zdálo, že nikdo nepřijde, nakonec se opak stal pravdou. Největší volební účast byla ve třídě 1. BV a 2. BS. Svůj hlas vhodili i členové volební komise. Po odchodu všech voličů se vzala urna a začaly se počítat hlasy. Byl to trochu zmatek, a to hlavně když nám bylo sděleno, že vše musíme přepočítat dvakrát. Nakonec, ale jsme se dopočítali k jednotlivým hlasům i k daným procentům. Některé volební lí s tky by ly neplatné, ale naštěstí jich nebylo moc. Přes počáteční obavy nakonec proběhlo vše podle plánu a bez jakýchkoliv komplikací. Myslím si, že tato zkušenost nebyla špatná. Zkusili jsme si něco nového.

                                                                                      Monika Novosadová, 3.BS

16. 10. 2017    11:49
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: