Exkurze, praxe

Poznali jsme život ve Věznici Příbram-Bytíz

Ve středu 8. 11. 2017 se skupinka studentek 4. BS oboru sociální činnost a 3. VS oboru sociální práce vydala prozkoumat prostředí potencionálního budoucího zaměstnání ve Věznici Příbram-Bytíz a také si prakticky ověřit, co přesně obnáší výkon trestu odnětí svobody.

Když jsme dorazili před věznici, bylo ve vzduchu cítit napětí a tajemno z prostředí, do kterého jsme se právě chystali vstoupit. Když pro nás přišli dva milí a sympatičtí pracovníci věznice Mgr. J. Boháček, DiS. a Mgr. L. Králíček,  napětí z nás spadlo. Za uvolnění atmosféry jsme vděčili také doprovodu našich dvou učitelek J. Horníkové a  L. Novotné.

Nejdříve nás p. Boháček a p. Králiček zavedli do návštěvní budovy, kde jsme museli z bezpečnostních důvodů věznice odložit do zamykatelných skříněk tašky a všechny věci z kapes oblečení. Do ruky jsme si vzali jen občanské průkazy k naší identifikaci do střežené části věznice. Jelikož venku nebylo zrovna vlídné počasí, uvítali jsme, že exkurze bude probíhat nejdříve besedou o vězeňství ve vyhřáté místnosti návštěvní budovy. Pracovníci věznice nás seznámili s chodem věznice, systémem vězeňství, zaměstnáváním vězňů atd., ale i s trestnou činností, kvůli které se vězni dostávají do zdejší věznice. Ve věznici pobývá kolem 1000 vězňů a převažujícím důvodem jejich uvěznění je drogová závislost.

Během besedy nás také přišli dva psovodi vězeňské stráže i se psím kamarádem seznámit s funkcí psů ve věznici.  Dověděli jsme se, že psi jsou ve věznici využíváni například k vyhledávání drog nebo na ostrahu věznice.

Po besedě jsme vyrazili do střežené části věznice. Museli jsme nejdříve projít kontrolou, zda u sebe nemáme předměty, které jsou zakázány. Ve střežené části jsme si prohlédli oddělení s celami. Uvnitř cely byl stísněný prostor pouze s postelí a záchodem, a když nás pracovník vězeňské stráže v cele zamkl, nebyl to dobrý pocit.  Prošli jsme se po „venkovním vycházkovém dvorku“, kde mají vězni povolen hodinový pobyt denně. Na závěr exkurze nás čekala prohlídka oddělení s nízkým stupněm zabezpečení (dříve dohled), kam se dostávají odsouzení kvůli neúmyslným, nedbalostním trestným činům, například za autonehodu bez úmyslu.

Děkujeme panu Boháčkovi a Králičkovi, že nám zprostředkovali exkurzi, která byla v jejich podání zajímavá a přínosná a zahrnovala spoustu věcí, které nebyly nudné a pro nás určitě zajímavé. I když si s námi mírně pohrála zima, exkurzi jsme si užili a jsme rádi, že jsme se do věznice mohli podívat.

                                                            Terezie Hana Čedíková, 4. BS

20. 11. 2017    11:08
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: