Exkurze, praxe

Díky exkurzi zase víme víc

V pondělí 9. 10. 2017 jsme se dvě třídy oboru Sociální činnost 3. BS a 4. BS vydaly za doprovodu paní učitelky Novotné a Horníkové na exkurzi do Sociálně terapeutické dílny a Praktické školy, Základní školy, Mateřské školy a Odborného učiliště v Příbrami.

Nejdříve jsme se seznámili s chodem sociálně terapeutické dílny, kam dochází  lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří z důvodu svého hendikepu nemohou získat uplatnění na trhu práce. Klienti zde vytváří krásné výrobky, které jsme si neváhali zakoupit v "krámečku", který je součástí dílny a zároveň tak dílně přispět  například na nákup  materiálu pro další tvořivé aktivity. Klienti zde  mají také relaxační místnost "snoezelen", která jim umožňuje znovu nabrat síly po pracovních činnostech.

Následně naše kroky vedli na příbramskou ZŠ speciální, kde jsou vzděláváni žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením. V jedné třídy jsme se zúčastnili výuky a paní učitelky nás seznámily, co taková výuka s dětmi obnáší. Dále jsme měli možnost nahlédnout do výuky jednotlivých tříd ZŠ praktické, kde se vzdělávají děti s lehkým mentálním postižením. Každá třída byla přizpůsobena tak, aby dětem s hendikepem vyhovovala k výuce. Na závěr nás pan ředitel školy informoval o způsobu vzdělávání žáků na odborném učilišti a praktické škole.

Exkurze nás obohatila o zjištění, že vzdělávání mentálně postižených má smysl pro jejich každodenní samostatný život a že lidé s mentálním postižením jsou zruční a mohou vytvářet krásné výrobky.

                                Tereza Traplová, 3.BS

28. 11. 2017    15:44
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: