Exkurze, praxe

Hendikepovaní jsou pozitivní lidé

Navštívili jsme Jedličkův ústav

Dne 27. března se třetí a čtvrtý ročník SOŠ Březnice oboru sociální činnost, vydal v rámci výuky odborných předmětů do Prahy, kde byla naplánována exkurze do Jedličkova ústavu. Po hromadném příjezdu do Prahy jsme se tramvají přesunuli do krásného prostředí Ta kavárny, která je součástí Jedličkova ústavu. Cesta byla trochu dobrodružná, protože dopravní podnik města Prahy ten den udělal malou rošádu v trasách tramvají a my nejdříve jeli na úplně opačnou stranu, než byl cíl naší cesty.

Po úspěšném absolvování cesty s nutnými přestupy jsme se asi po tisících Podolských schodech vyšplhali k Jedličkově ústavu. V prostorách na nás již čekal pan učitel Mgr. Musílek (vyučuje dějepis
a občanskou výchovu), který se nás vřele ujal. Přesunuli jsme se přímo do školy, kde jsme v jídelně, zahlceni lákavými vůněmi, vyslechli poutavou přednášku o historii školy, jejích činnostech, zajímavostech i o financování školy. Po zvídavých otázkách jsme se přesunuli přímo do školy a jejích částí. V rámci prohlídky jsme navštívili i výuku 2. ročníku oboru sociální péče. Se studenty jsme se vzájemně informovali, jaké předměty máme v oblibě a které nikoli, a zjistili jsme, že v oblibě jsou na prvním místě vždy prázdniny. Ať se to týká studentů zdravých nebo studentů s hendikepem. V závěru exkurze jsme si prohlédli prostory ergoterapie, které mohou žáci využívat v průběhu celého dne.

Exkurze byla velmi zajímavá a byla realizována v rámci projektu Zkvalitnění výuky na VOŠ a SOŠ Březnice – šablony, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Za 3. BS a 4. BS Anna Procházková

 

19. 04. 2018    10:13
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: