Exkurze, praxe

Zabezpečovací systémy při odborná praxi

Praxe oboru informační technologie Střední odborné školy Březnice se konala na Střední odborné škole Dubno

 

Ve středu 9. 5. se žáci z 2. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice vydali na praxi. Navštívili Střední odborné učiliště Dubno. Tématem byly zabezpečovací systémy. Praxe probíhala pod vedením pana mistra Sloupa. Na začátku jsme se učili o bezdrátových a drátových systémech. Dověděli jsme se, že nejlepší je používat drátové systémy, protože jsou spolehlivější. Ale v některých případech je vhodný i systém bezdrátový - například v památkově chráněných objektech, nebo jako dočasný mobilní systém při poruše drátového systému. Lze využít i kombinovaný systém, kdy jsou některé části drátové a některé bezdrátové. Dále jsme si ukazovali druhy klávesnic, které se používají k ovládání zabezpečovacího systému. Klávesnice jsou buď obyčejné, ty mohou být vybaveny displejem, nebo dotykové. Potom jsme si popisovali princip činnosti jednotlivých čidel. Používají se pohybová čidla, magnetická čidla na hlídání oken a dveří, čidla na rozbití okna, požární hlásiče apod. Nakonec jsme se naučili základy programování těchto systémů a řekli jsme si, co potřebujeme mít hlídané, aby mohl být náš zabezpečovací systém certifikován pojišťovnou. Praxe se mi líbila, protože jsem se dověděl mnoho zajímavých věcí ohledně zabezpečovacích systémů.

Vít Gregor, 2. AV

15. 05. 2018    11:48
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: