Zahraniční zájezdy

Erasmus+ - Rakousko

Erasmus+ otevírá brány Rakouska březnickým středoškolákům

Ve dnech 21. až 27. května 2018 se vyučující Ing. Jaroslava Hájková a koordinátorka projektu Mgr. Simona Luftová a dále 3 studentky třídy 2. BS Eliška Machová, Barbora Štiková
a Veronika Růzhová zúčastnily pracovního pobytu v rakouském Wolfsbergu. Pobyt se konal v rámci projektu Erasmus+ na téma „Kreativní cesty pro mladé podnikatele v sociální oblasti“.

            První den pobytu se uskutečnil zájezd do Klagenfurtu, kde byli studenti všech zúčastněných zemí (Rakouska, Česka, Portugalska, Španělska, Itálie a Řecka) přivítáni ve škole, prohlédli si město a poobědvali v restauraci „magdas“, kde vařili uprchlíci. Měla se konat i návštěva rozhledny s výhledem na jezero. Ta se ale bohužel pro nepřízeň počasí neuskutečnila.

            Následující tři dny strávili studenti na Obchodní akademii ve Wolfsbergu, což je partnerská škola projektu. Studenti jednotlivých zemí představili svoji školu, město
a zemi formou prezentace, zúčastnili se workshopu na tvorbu podnikatelského záměru
a marketingového plánu. Zajímavé byly aktivity s postiženými lidmi, které se na škole konají každoročně. Studenti z každé země měli připraveny pro tyto lidi zajímavé aktivity.

            Ve čtvrtek se v horách konala společná večeře pro učitele obchodní akademie, partnerských zemí, studenty a hostitelské rodiny.

            Poslední den pobytu proběhla návštěva čokoládovny ve Štýrsku a prohlídka hlavního města Štýrska - Grazu. Odtud se už česká skupina do Wolfsbergu nevracela. V neděli ráno odcestovala vlakem zpět do Česka.

            Pobyt v Rakousku se vydařil. Byl to příjemně strávený týden se spoustou zajímavých zážitků. Naši studenti se určitě těší do další partnerské země.

 

Ing. Jaroslava Hájková

 

 

Zážitky studentek

V květnu 2018 jsme vycestovaly společně s vyučujícími do Rakouska s projektem ERASMUS+. Pracovaly jsme ve škole na podnikatelském záměru a marketingovém plánu. Marketingový plán se týkal vlastní kavárny pro lidi s různým handicapem. Kromě práce ve škole jsme navštívily město Klagenfurt, továrnu na výrobu dřeva a čokoládovnu. Po celou dobu jsme se zdokonalovaly v anglickém jazyce, a to nejen komunikací ve škole a na akcích, ale hlavně v hostitelských rodinách, kde jsme byly ubytované každá zvlášť.

Celý týden byl pro nás nezapomenutelný a velmi přínosný. Už se těšíme na návštěvu ostatních zemí na naší škole.

 

Barbora Štiková, Veronika Růzhová, Eliška Machová

08. 06. 2018    16:10
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: