Ostatní akce

Zakončení studia

Slavnostní zakončení studia studentů vyšší odborné školy oboru Sociální práce.

V pátek 22. 6. 2018 slavnostně zakončili studenti vyšší odborné školy oboru Sociální práce své tříleté studium. Z rukou ředitelky školy a místostarosty města Březnice převzali diplomy a vysvědčení o absolutoriu.

 

Atmosféru z tohoto slavnostního aktu naleznete zde:


https://sbrez1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pizl_sbrez_cz/Euw_wqF_R39MuXPh05OzagEBBlRLrHbW2-uEk0gG7bSQYQ?e=AXxMWA

26. 06. 2018    09:08
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: