Ostatní akce

Dny otevřených dveří spojené s tradiční výstavou ovoce a zeleniny

V pátek 5. 10. 2018 a v sobotu 6. 10. 2018 se na VOŠ a SOŠ v Březnici konaly dny otevřených dveří spojené s tradiční výstavou ovoce a zeleniny.

Na pátek dopoledne byli pozváni žáci všech základních škol z blízkého i širokého okolí. Připraveno pro ně bylo naučně-zábavné dopoledne. Autobusy přímo před školu přivezly na 160 deváťáků z různých škol Středočeského a Jihočeského kraje. Ti nejen že prošli celou školou, ale na mnoha stanovištích plnili různé úkoly a mohli si vyzkoušet vše ze studijních oborů agropodnikání, informační technologie a sociální činnost. Vyzkoušeli si dojení, poznávání rostlin, psaní na slepé klávesnici, manipulaci s ležícím pacientem, v učebně biologie pro ně byly připraveny mikroskopické preparáty. V dalších učebnách na ně čekaly zábavné testy a kvízy a v učebnách informační technologie viděli 3D tisk, vyzkoušeli a prověřili práci robotů a soutěžili s počítači. Prohlídka pokračovala v domově mládeže interaktivní hrou. Venku si všichni mohli prohlédnout naučnou stezku, školní hospodářství, školní sad a zemědělskou mechanizaci. Možnost svést se v nejmodernějším traktoru, který má škola teprve od 3. 9. 2018, využili chlapci i děvčata.

Na každého správného řešitele soutěžních úkolů čekala sladká odměna a na všechny návštěvníky upomínkový předmět.

160 žáků i jejich učitelé ze základních škol, kteří pozvání využili, byli upřímně překvapeni, co vše se podařilo za jedno dopoledne vidět a vyzkoušet ve VOŠ a SOŠ Březnice.

Je škoda, že nabídku pro návštěvu využily jen některé základní školy. Proto zveme i ostatní zájemce k nám do školy, kdy se podobná akce bude opakovat při dnech otevřených dveří 31. 11. 2018 a 1. 12. 2018. Podrobnosti najdete na www.sbrez.cz.

 

Pavla Štěpánová, 4.BS

17. 10. 2018    08:14
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: