Zahraniční zájezdy

SOŠ Březnice hostila partnery Erasmu+

Naše škola měla možnost přivítat u nás, v České republice, partnerské školy z Řecka, Portugalska, Španělska, Rakouska a Itálie.

 

Od 6. 5. do 10. 5. se na VOŠ a SOŠ Březnice uskutečnila pátá vzdělávací aktivita projektu Erasmus+ s názvem „Creative Paths for Young Social Entrepreneurs”, který se zabývá podnikáním v sociální sféře. Naše škola měla možnost přivítat u nás, v České republice, partnerské školy z Řecka, Portugalska, Španělska, Rakouska a Itálie. Pro naše partnery a studenty jsme připravili zajímavý program. Paní ředitelka nejprve přivítala hosty na VOŠ a SOŠ Březnice a pak následovala prohlídka školy a odborných učeben. Poté se uskutečnila velmi zajímavá přednáška firmy (a organizace) „Bez obalu”, v jejíchž obchodech můžete nakoupit zboží bez plastů. Organizace vyvíjí způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku odpadu a šíří myšlenku „Zero Waste” (nulový odpad). Myslím si, že jsme si všichni rozšířili obzory a dozvěděli se, jak můžeme začít omezovat plasty ve svém životě. Následně byla řada na studentech, aby prezentovali své školy, města a zemi. Po poledním obědě se všichni zúčastnili seznamovacích aktivit v mezinárodních týmech.

Úterý a středu jsme strávili v Praze, kde jsme nejdříve navštívili Impact Hub Praha, což je coworkingový prostor, který také podporuje 8 akceleračních programů pro rozvoj myšlenek a nápadů v sociálním a jiném podnikání. Zde jsme se více dozvěděli o jednom z těchto programů tzv. „Social Impact Award”, který podporuje projekty mladých lidí (od 15 - 30 let), které mají dopad na komunitu, nebo životní prostředí. Jedním z vítězů ceny „Social Impact Award” je firma Pragulic, kterou jsme navštívili odpoledne. Pragulic je sociální podnik, založený třemi vysokoškolskými studenty, který zaměstnává lidi bez domova jako průvodce po Praze a pomáhá tak bourat předsudky. Bezdomovci tak dostávají novou šanci, jak se znovu postavit na nohy. Prohlídka s bezdomovcem byla velmi zajímavá a na všechny zanechala silný dojem. Ve středu jsme navštívili neviditelnou výstavu, tento podnikatelský záměr vznikl v zahraničí, ale opět je to forma sociálního podnikání, kde najdou uplatnění lidé se zrakovým postižením. Účastníci projektu si mohli na hodinu vyzkoušet, jaké to je být nevidomý, a také slepecké pomůcky, hry a stroj na Braillovo písmo. Odpoledne nám zbylo pár hodin na prohlídku Prahy. Studenti na prohlídku použili aplikaci Actionbound, ve které jsme pro ně připravili zábavné aktivity a kvíz o Praze.

Ve čtvrtek jsme se opět sešli ve škole a den zahájili týmovou hrou, tzv. „marshallovou výzvou”. Studenti měli k dispozici 20 ks špaget, metr lepící pásky, metr provázku a jeden marshmallow. Z pomůcek museli postavit co nejvyšší věž, na jejímž vrcholu měl být marshmallow. Na úkol měli 20 minut. Toto cvičení slouží k rozvoji jednotlivců v atributech spolupráce, inovace a kreativity. Bylo to vtipné a studenti se skvěle bavili. Následně proběhla prezentace fiktivních sociálních firem a projektů, které studenti vytvořili během dvouletého projektu. Představili svůj podnikatelský záměr, webové stránky, mobilní aplikace, reklamní předměty a jiné. Po zbytek času připravovali studenti v sále školy malý veletrh svých fiktivních firem, který se velmi vydařil.

Na závěr několik slov od jedné z účastnic projektu, „Chtěla bych moc poděkovat za to, že jsem se mohla zúčastnit projektu a zažít to všechno, co jsem zažila, poznat super lidi a mít skvělé zážitky a životní zkušenosti. Projekt byl velmi vyvedený a myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že jsme si to opravdu užili. Děkuji! (Lucka 3.BS)

Mgr. Simona Luftová - VOŠ a SOŠ Březnice

12. 06. 2019    12:59
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: