Ostatní akce

Bílá pastelka

Studentky VOŠ a SOŠ Březnice pomáhaly nevidomým a slabozrakým lidem

 

Už se na naší škole stalo tradicí, že se studenti oboru sociální činnost zapojují v průběhu školního roku do dvou celorepublikových veřejných sbírek. Jednak podpoří dobrou věc a také si vyzkoušejí, jak lehké či obtížné je oslovit veřejnost a získat finanční prostředky na pomoc potřebným lidem.

Studentky 2. AS – Kristýna Dolejšová, Eliška Havelková, Aneta Jašková, Adéla Kulhánková a Kateřina Sochorová – se zapojily do sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci s Tyfloservisem a TyfloCentrem. Dívky prodávaly bílé pastelky (symbol světa nevidomých) za minimální příspěvek 20 Kč nejen na naší škole, ale i na zdejší základní škole a dále pak v březnických a příbramských ulicích.  Podařilo se jim vybrat částku 3 666 Kč.

Výtěžek sbírky pomůže klientům oblastní pobočky SONS v Příbrami. Finance mohou být využity například na výuku prostorové orientace a nákup kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené nebo na výcvik vodicích psů.

Velký dík patří nejen studentkám, které sbírku organizovaly, ale také Vám, dárcům, kteří jste přispěli.

Mgr. Jana Horníková

 

29. 11. 2019    12:24
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: