Zahraniční zájezdy

Projektový den žáků a studentů VOŠ a SOŠ Březnice v Drážďanech

Dne 11. 12. 2019 se žáci a studenti VOŠ a SOŠ Březnice zúčastnili projektového dne mimo školu v rámci projektu Šablony II a vyjeli do Drážďan, hlavního města Saska v SRN. Již během cesty autobusem nám paní Alice Fořtová, tlumočník a odborník z praxe, pověděla mnohé zajímavosti a fakta z historie i současnosti Drážďan.

 

 

Náš den v Drážďanech započal prohlídkou Zwingeru, nejvýznamnější pozdně barokní stavby Evropy, v jejíchž útrobách nalezneme sbírky umění i mnohých vědeckých odvětví. Všechny památky, které jsme navštívili, byly zástupci slohu barokního, či renesančního. Studenti tak měli možnost porovnat architektonické styly, velikost staveb, ale mohli se zamyslet i nad urbanistickou koncepcí tehdy stavěných měst, či jejich částí. Výklad paní průvodkyně studenty upoutal, o čemž svědčilo i množství položených otázek.

Další, a nebojím se říci největší, výhodou návštěvy cizí země je použití cizího jazyka, či alespoň uvědomění si důležitosti jej ovládat. Právě ona důležitost se krásně ukázala na adventních trzích, které lákaly libou vůní všemožných laskomin a vybízely tak k jejich ochutnání. Mnozí tak museli odhodit svůj stud, někdy i předsudky vůči svým znalostem, a poradit si. Zvládli to všichni a věřím, že pro mnohé se učení cizího jazyka stane vědomou prací na sobě samém, nežli nutným zlem.

Na zpáteční cestě se žáci zapojili do vědomostního kvízu o Drážďanech a vítězové obdrželi sladkou odměnu.

Projektový den přinesl, jak pevně věřím, spokojenost jak na straně studentů, tak i pedagogů a všichni se již těšíme na další podobné akce.

Mgr. Jitka Cikánová

21. 01. 2020    15:30
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: