• Testuje se v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud žák není v pondělí ve škole přítomen)
  •  
  • Do vyhodnocení testování budou mít žáci nasazenu příslušnou ochranu úst a nosu
  •  
  • Nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu (tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS)
  •  
  • Testovat se bude antigenními testy Sejoy
  •  
  •  

Celé znění Informace k testování …(zdroj MŠMT):