Soutěže

Finanční gramotnost

Soutěž, která ověřuje znalosti z oblasti financí.

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se žáci a žákyně VOŠ a SOŠ Březnice zúčastnili školního kola 11. ročníku celostátní soutěže „Finanční gramotnost“.

Soutěž má nejen ověřit znalosti studentů týkající se financí, ale i rozšířit jejich vědomosti o základních principech financí, funkci peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank, finančních produktech apod. Jejím hlavním cílem je připravit studenty do života, naučit se správně zacházet s penězi, hospodařit a zbytečně se nezadlužovat Dále by měli umět řešit problematiku správy rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu. V neposlední řadě by se žáci a žákyně měli umět pohybovat ve stále se rozšiřující nabídce finančních produktů a služeb.

Žáci a žákyně naší školy soutěžili v III. kategorii, která je určena pro střední školy. Soutěž probíhá přes internet, kdy je rozhodující nejen správná odpověď , ale i čas vypracování zadaného úkolu.

Školního kola se zúčastnili všichni žáci a žákyně všech oborů 2., 3. a 4. ročníku naší školy.

Nejlepších výsledků dosáhl Filip Jaruška ze třídy 4. BV oboru informační technologie, Lukáš Vopěnka rovněž ze třídy 4. BV oboru informační technologie a Martin Březina ze třídy 4. AS oboru agropodnikání. Tito žáci postoupili do okresního kola, ve kterém soutěžili jako tříčlenný tým.

Vítězům blahopřejeme!

 

Ing. Jaroslava Hájková

učitelka ekonomických předmětů

11. 02. 2022    13:39
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: