Ostatní akce

Maturitní večírek

Covid-19 nedovolil v prosinci maturitní ples. Maturanti si ale poradili. Jakmile to situace dovolila uspořádali maturitní večírek.

   Maturitní večírek 4. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice

V pátek 11. března 2022 se konal v prostorách školy maturitní večírek třídy 4. AS. V původním plánu bylo maturitní ples uspořádat  v kulturním domě v Březnici. Tento plán se ale kvůli epidemiologické situaci bohužel nepodařilo zrealizovat, a proto byl nahrazen tímto maturitním večírkem ve společenském sálu školy. Celý večírek zorganizovali maturanti 4. AS, kteří si chtěli zpříjemnit poslední týdny na této škole a vynahradit si neuskutečněný maturitní ples. Slavnost byla zahájena úvodní řečí, kterou pronesl jeden z maturantů, a poté následoval nástup a šerpování maturantů. Po šerpování maturantů proběhlo šerpování vedení školy a pana třídního učitele. Dojemný proslov maturantů shrnul nelehké čtyři roky strávené na škole i u počítačů při distanční výuce.

Slavností přípitek pronesla ředitelka školy Ing. Marie Fiřtíková. Po přípitku byla vyhlášena volná zábava, při které si na parketu zatančili maturanti, jejich rodiče i učitelé.

Byl to krásný a vydařený večer. A teď už jen můžeme společně doufat, že maturitní zkoušky se nám vydaří stejně tak jako tato akce.

 

Maturanti třídy 4. AS VOŠ a SOŠ Březnice

 

18. 03. 2022    13:35
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: