Ostatní akce

Přijímačky a maturity na VOŠ a SOŠ Březnice

Letos po dvou covidových letech probíhá přijímací řízení i maturitní zkoušky v plánovaných termínech.

Deváťáci celé republiky se 12. a 13. dubna 2022 účastnili jednotné přijímací zkoušky ke studiu na střední škole. Na VOŠ a SOŠ Březnice se v těchto dvou dnech vystřídalo na 80 zájemců o studium oborů agropodnikání, informační technologie a sociální činnost. Věříme, že většina uchazečů odevzdá svůj zápisový lístek na naši školu a od 1. září 2022 se stanou našimi studenty. Na všechny se těšíme!

I maturanti střední odborné školy se dočkali. Začátkem dubna si napsali svou maturitní písemnou práci z českého jazyka a literatury i z anglického jazyka. Koncem dubna se všech 36 letošních maturantů oborů agropodnikání, informační technologie a sociální činnost postavilo čelem také praktické maturitní zkoušce, při které maturant prokazuje praktické dovednosti ze svého oboru. V tomto okamžiku, kdy čtete tyto řádky, již každý maturant ví, jak uspěl u písemných prací i u praktické maturitní zkoušky.

Maturitní zkoušky pokračují 2. a 3. května celostátními didaktickými testy z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka. Od poloviny května pak budou maturity pokračovat ve škole ústními maturitními zkouškami jak z českého a anglického jazyka, tak z odborných předmětů.

Všem maturantům, kteří se zodpovědně ke zkoušce dospělosti připravovali, přejeme šťastnou ruku při losování maturitních otázek.

 

za VOŠ a SOŠ Březnice

Mgr. J. Čechurová, zást. ředitelky

18. 05. 2022    10:54
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: