Exkurze, praxe

Druháci z VOŠ a SOŠ Březnice navštívili rusalku

V rozlehlém parku jsme si udělali malý piknik s poslechem mistrových děl.

Ve středu 11. 5. 2022 se vydali žáci druhého ročníku VOŠ a SOŠ Březnice oboru sociální činnost na strastiplnou cestu, aby navštívili Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě, kde se jim naskytla možnost více poznat život velikého mistra a národního pokladu skladatele Antonína Leopolda Dvořáka. V průběhu prohlídky jsme se cítili jako bychom se přenesli do doby Antonína Dvořáka a prvního majitele zámku hraběte Kounice. Po prohlídce jsme se přesunuli do nádherného a rozlehlého parku, ve kterém proběhl malý piknik s poslechem mistrových děl. Dokonce došlo i k malému uměleckému okénku - v průběhu našeho rozjímání nás zasáhla pylová kalamita, ale až na pár obětí alergie a úplného obarvení v žlutou pastelku naše rozjímání nic nenarušilo. Ve zbývajícím čase jsme podnikli poslední tažení k Rusalčinu jezírku. Tato exkurze byla pro většinu z nás velice naučná a probudila v nás hrdost. Na konec bych chtěl poděkovat historikům z Památníku Antonína Dvořáka.


Za 2. BS Daniel Veselý

19. 05. 2022    15:11
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: