Soutěže

Finanční gramotnost

Stejně jako v předešlých letech se i letos studenti naší školy zúčastnili školního kola 12. ročníku celostátní soutěže „Finanční gramotnost“.

Soutěž si klade za cíl nejen ověřit znalosti studentů týkající se financí, ale pomáhá i rozšířit jejich vědomosti o základních principech financí, funkcích peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank, finančních produktech apod. Jejím hlavním záměrem je připravit studenty do života tak, aby se naučili s penězi správně hospodařit a zbytečně se nezadlužovali. Dále mají umět řešit problematiku správy rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu.

 

V neposlední řadě by se studenti měli naučit pohybovat se ve stále se rozšiřující nabídce finančních produktů a služeb.

 

Studenti soutěžili v III. kategorii, která je určena pro střední školy. Soutěž probíhá přes internet a odpovídá se na otázky. O správném výsledku testu rozhodují správné odpovědia rychlost jejich vyplnění.

 

Školního kola se zúčastnili studenti všech oborů 2., 3. a 4. ročníku naší školy.

 

Nejlepších výsledků dosáhli David Schamberger, Jana Mičianová a Tereza Bílková ze třídy
4. BS oboru sociální činnost.

 

Tito žáci budou soutěžit v okresním kole jako tříčlenný tým.

 

 

Vítězným studentům přejeme mnoho úspěchů a postup do krajského kola.

 

 

 

Ing. Jaroslava Hájková

učitelka ekonomických předmětů

18. 01. 2023    09:25
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: