Soutěže

Finanční gramotnost - školní kolo

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se studenti naší školy zúčastnili školního kola 7. ročníku celostátní soutěže „Finanční gramotnost“. Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnost COFET, a. s.

Soutěž „Finanční gramotnost“

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se studenti naší školy zúčastnili školního kola 7. ročníku celostátní soutěže „Finanční gramotnost“. Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnost COFET, a. s. Soutěž má nejen ověřit znalosti studentů týkající se financí, ale i rozšířit jejich vědomosti o základních principech financí, funkcích peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank, finančních produktech apod. Jejím hlavním cílem je připravit studenty do života, aby se naučili s penězi správně hospodařit a zbytečně se nezadlužovali. Dále aby uměli řešit problematiku správy rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu. V neposlední řadě by se studenti měli naučit pohybovat ve stále se rozšiřující nabídce finančních produktů a služeb.

Studenti soutěžili v III. kategorii, která je určena pro střední školy. Soutěž probíhá přes internet a odpovídá se na otázky. O správném výsledku testu rozhodují správné odpovědi a rychlost jejich vyplnění.

Školního kola se zúčastnili studenti všech oborů 2., 3. a 4. ročníku naší školy.

Na prvním místě se umístil Matěj Buriánek – 4. ročník oboru Informační technologie, na druhém Jaroslav Kostínek – 3. ročník oboru Agropodnikání, na třetím místě Petra Bezděková - 4. ročník oboru Sociální činnost.

Tito studenti vytvořili tříčlenný tým, který naši školu bude reprezentovat v okresním kole soutěže.

Vítězným studentům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalším kole.

Ing. Jaroslava Hájková

04. 03. 2016    14:13
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: