Ostatní akce

Pátá vzdělávácí aktivita projektu Erasmus+

Pátá vzdělávací aktivita v České republice (13.-17.6.2016) na VOŠ a SOŠ Březnice Pátá vzdělávací aktivita našeho projektu “IT or not IT? – reaching our goals equipped with modern tools” se konala v České republice na Vyšší a střední odborné škole v Březnici od 13. do 17. června 2016. Naše škola měla skvělou příležitost přivítat 24 studentů a 10 učitelů z partnerských škol ze Španělska, Chorvatska, Kypru a Polska.

Program byl zahájen uvítací ceremonií, v rámci které studenti představili své školy a země, samozřejmě s využitím moderních technologií, které si vybrali z naší banky IT nástrojů. Byla to skvělá příležitost, jak informovat hosty, zaměstnance, studenty naší školy i veřejnost o celém projektu. Ceremonie byla natáčena regionální televizí, která také vyzpovídala hlavní koordinátorku a některé studenty zapojené v projektu. Po zahájení se studenti přesunuli ven, kde měli plnit sérii seznamovacích aktivit, u kterých jsme se všichni zasmáli, a dá se říct, že se studenti velmi rychle stmelili.

V průběhu týdne se studenti účastnili 3 workshopů: první byl zaměřen na to, jak vytvořit online časopis pomocí aplikace Joomag. Studenti byli rozděleni do 6 mezinárodních týmu, ve kterých si rozdělili úkoly, které měli převést do podoby výsledného časopisu. Během celého týdne museli získávat informace o České republice a o svém pobytu tady. Výsledná práce pak zahrnovala články v angličtině o místech, která viděli, a věcech, které zažili, rozhovory s cizinci, fotky, videa, vlogy a reklamy, jež si sami vymysleli. Tato aktivita měla podpořit jejich dovednosti v mluvené i písemné komunikaci v cizím jazyce, rozvíjela kreativitu a spolupráci v týmu.

Druhý workshop poskytl účastníkům možnost naučit se vytvářet tzv. „infografiky“ ve webové aplikaci Piktochart. Studenti používali informace, které nashromáždili ještě před příjezdem do ČR a poslali je do Dropboxu. Ve dvojicích pak pracovali na tvorbě samotného plakátu o nějaké slavné osobnosti z partnerské země, která měla nebo stále má celoevropský vliv, ať už v oblasti informačních technologií, vynálezů, sportu, kultury nebo politiky. Infografiky jsou zábavnou a rychlou pomůckou, jak se naučit něco nového a snadno si to zapamatovat, aniž byste museli číst velké množství informací. Bylo skvělé, že jsme se takto mohli dozvědět spoustu nových věcí o historii, osobnostech či vynálezech našich partnerských škol a zemí. Některé plakáty vystihovaly i naše podtéma „my digital country – my digital Europe”.

Třetí workshop byl věnován základnímu programování v C# za pomoci programu IDE Visual Studio. Byl to nápad našich tří studentů, kteří se velmi aktivně zapojili do celého projektu. Připravili kódy a veškerý materiál a sami workshopy vedli. Studenti měli za úkol sestavit základní kódování, aby rozpohybovali dva „stickmany“ (jednoduché kreslené panáčky) po obrazovce počítače. Pro některé to bylo snadnější, pro některé těžší, ale všichni si to užili.

Kromě těchto workshopů se studenti také zúčastnili hry geocaching. Nejdříve museli během výletů a procházek najít a spočítat různé objekty, předměty apod. Z těchto čísel pak dali dohromady dvě souřadnice, které je měly dovést až ke schovanému pokladu. Jednotlivá čísla získávali během exkurze po Březnici, kde navštívili zámek a synagogu (v pondělí), a během výletu do Příbrami, v rámci něhož navštívili muzeum hornictví (úterý). Ve čtvrtek pak týmy použily GPS a mapy, aby se dostaly na místo v brdských lesích, kde byl uschován poklad. Všichni naštěstí tento úkol úspěšně splnili, dostali se na cílové místo a našli všechny čtyři poklady.

Jeden z cílů našeho projektu je příprava vyučovacích hodin a výuky všeobecně tak, aby byla zajímavější a efektivnější. Proto jsme v rámci 5. vzdělávací aktivity pozvali na naši školu divadelní společnost The Bear Education Theatre Company s cizojazyčným představením. Tato divadelní skupina se zaměřuje na interaktivní výuku angličtiny na školách a myslím, že celé představení se velmi povedlo. Bylo skvělé, že studenti rozuměli opravdu téměř všemu a že je herci neustále zapojovali do celého představení. 

Středu jsme strávili v Praze, kde měli čeští studenti pro své zahraniční hosty připravenou prohlídku centra, při které navštívili nejzajímavější památky a sami poskytli průvodcovský komentář. Odpoledne jsme absolvovali únikovou hru v týmech po šesti, která měla podpořit spolupráci mezi jednotlivými členy v týmu, což je dalším cílem našeho projektu.  Studenti byli na 60 minut uzamčeni v jedné ze dvou komnat v centru MindMaze (na výběr byla místnost stylizovaná do 16. století a místnost zařízená v duchu 2. světové války). Úkolem bylo použít logické uvažování, aby rozluštili sérii šifer a hádanek a dostali se během stanoveného času sami ven. Čtyři z šesti týmů byly úspěšné! Potom jsme navštívili úžasnou interaktivní „Neviditelnou výstavu“, která ukazuje, jak lidé se zrakovým postižením prožívají každodenní rutinu. Bylo to velmi zajímavé a zároveň tato výstava ukazovala, jak významnou roli hrají v životě handicapovaných lidí moderní technologie.

Náš projektový týden byl zakončen v pátek, kdy studenti odprezentovali své Joomag časopisy a infografiky Piktochart. Prezentace byly velmi zajímavé a poutavé. Poté všichni účastníci dostali certifikáty a nakonec jsme celou akci zakončili rozlučkovým grilováním na školní zahradě. Ty dva roky strávené projektem Erasmus+ utekly jako voda, ale máme na co vzpomínat! Každá vzdělávací aktivita na partnerských školách byla jedinečnou a nádhernou zkušeností, na kterou nikdo z nás jen tak nezapomene. Uzavřeli jsme přátelství na celý život, navázali kontakty, naučili se spoustu nových věcí a vyměnili si zkušenosti. Jsme velmi vděční Erasmu+, že nám všechno tohle umožnil!

Mgr. Simona Luftová

16. 08. 2016    11:58
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: