Kroužky

Dramatický kroužek

Stejně jako loni i letos se bude jednat o autorskou hru Elišky Houzimové. Tentokrát se ovšem doba děje nebude omezovat jen na 50. léta, nýbrž provedeme vás celou českou historií. Ovšem nebyli bychom to my, abychom to nevzali s patřičnou nadsázkou a humorem, které jsou nám vlastní. Těšit se tedy můžete na lehce pubertální kněžnu Libuši, chlípného biskupa, věčně nespokojeného Jana Husa, školou znaveného Jana Amose Komenského, podíváme se ovšem i domů k Hitlerovým a nevynecháme ani období komunismu. A snad se společně dočkáme i té vytoužené Sametové revoluce.

Předpokládaná premiéra se uskuteční na konci dubna. Datum bude včas upřesněno.

Chcete-li mezi nás, přihlaste se u Elišky Houzimové (kabinet ČJ) nebo mailem houzimova@sbrez.cz

Těšíme se na Vás každou středu 13:45 - 15:45 hodin.

 

 Minifarma

Kroužek se koná dle dohody s Ing. M. Rolnikovou.

 

Kurz anglického jazyka

V letošním šk. roce bude podle zájmu žáků a studentů opět otevřen kroužek "Kurz anglického jazyka". Kroužek  připravuje žáky a studenty ke zkouškám Cambridge. Více informací houzimova@sbrez.cz 

 

Kroužek ruského jazyka pro začátečníky

Kroužek ruštiny pro začátečníky se koná ve čtvrtek v době 14:30 - 15:15 hodin.

Bližší informace u Mgr. D. Benešové v kabinetě AJ.

 

Příprava ke státní zkoušce z psaní na klávesnici

V letošním šk. roce je opět otevřen kroužek "Příprava ke státní zkoušce z psaní na klávesnici". Kroužek probíhá vždy ve středu od 13:15 do 14:45 hodin a připravuje žáky a studenty ke státní zkoušce z psaní na klávesnici. Žáci a studenti se učí vyhotovovat obchodní dopisy a tabulky podle ČSN 01 6910 a oživí si a zdokonalí psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou technikou. Více informací hajkova@sbrez.cz

 

Kroužek sportovní

Tento kroužek lze navštívit každé pondělí od 14:00 do 15:30 hodin v zimním období v tělocvičně školy nebo v posilovně, v letním období  v tělocvičně školy, na fotbalovém hřišti či na multifunkčním hřišti -  vše v areálu školy.

Účastníci mají možnost volby zaměření  a činností. Bližší informace vanecek@sbrez.cz

 

 

Kroužek Znakované češtiny

Kroužek je určen žákům 2. – 4. ročníku SOŠ a probíhá ve vybrané středy a  pátky od 13:45 hod.pod vedením  certifikovaného lektora pana M. Škardy.

V rámci kroužku jsou žáci seznámeni se základy komunikace se sluchově postiženými osobami v sociální oblasti. Bližší informace - hornikova@sbrez.cz

 

 

 

 

 

Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: