Kroužky

Dramatický kroužek

Z důvodu nemoci vyučující se dramatický kroužek v současné době nekoná.

 

 Minifarma

Kroužek se koná dle dohody s Ing. M. Rolnikovou.

 

Kroužek anglického jazyka

Kroužek anglického jazyka je zaměřen na docvičování a doplňování základního učiva.

Koná se ve středu v době 13:15 - 14:15 hodin.

Bližší informace u Mgr. D. Benešové v kabinetě AJ.

 

Kroužek ruského jazyka pro začátečníky

Kroužek ruštiny pro začátečníky se koná ve čtvrtek v době 14:30 - 15:15 hodin.

Bližší informace u Mgr. D. Benešové v kabinetě AJ.

 

Příprava ke státní zkoušce z psaní na klávesnici

V letošním šk. roce je opět otevřen kroužek "Příprava ke státní zkoušce z psaní na klávesnici". Kroužek probíhá vždy ve středu od 13:15 do 14:45 hodin a připravuje žáky a studenty ke státní zkoušce z psaní na klávesnici. Žáci a studenti se učí vyhotovovat obchodní dopisy a tabulky podle ČSN 01 6910 a oživí si a zdokonalí psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou technikou. Více informací hajkova@sbrez.cz

 

Kroužek sportovní

Tento kroužek lze navštívit každé pondělí od 14:00 do 15:30 hodin v zimním období v tělocvičně školy nebo v posilovně, v letním období  v tělocvičně školy, na fotbalovém hřišti či na multifunkčním hřišti -  vše v areálu školy.

Účastníci mají možnost volby zaměření  a činností. Bližší informace vanecek@sbrez.cz

 

 

Kroužek Znakované češtiny

Kroužek je určen žákům 2. – 4. ročníku SOŠ a probíhá ve vybrané středy a  pátky od 13:45 hod.pod vedením  certifikovaného lektora pana M. Škardy.

V rámci kroužku jsou žáci seznámeni se základy komunikace se sluchově postiženými osobami v sociální oblasti. Bližší informace - hornikova@sbrez.cz

 

 

 

 

 

Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: