Aktuální informace

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci,

 

rádi bychom Vás touto cestou informovali o změnách, které se týkají přijímacího řízení  na střední školy.

 

Jednotnou přijímací zkoušku konají pouze uchazeči o obory zakončené maturitní zkouškou. Žádná školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná. 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže  a tělovýchovy.

 

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené  na přihlášce v prvním pořadí. Výsledky budou zpřístupněny i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z vážných důvodů zúčastnit prvního termínu – např. nemoc). 

 

Ve všech  oborech vzdělání bude seznam přijatých uchazečů zveřejněn do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, odevzdáte nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

 

Jsme si vědomi, že zrušení druhého termínu jednotné přijímací zkoušky je pro mnohé z Vás velmi stresující. Nepropadejte však panice, i v případě, že se Vám jednotná přijímací zkouška v jednom termínu nepodaří dle Vašich představ, rozhodně to neznamená, že na naši školu nebudete přijati.

 

Přejeme Vám hodně zdraví, pevné nervy a mnoho studijních úspěchů při "učení na dálku".

 

Těšíme se na Vás!

 

VOŠ a SOŠ Březnice

 

 

Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: