Vyhlášení přijímacího řízení VOŠ

Ředitelka školy vyhlašuje s ustanovením § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání v platném znění, první kolo přijímacího řízení VOŠ pro školní rok 2023/2024 od oborů vzdělávání Informační technologie a Sociální práce a sociální pedagogika.

 

Bližší informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny zde.

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: