Aktuality

Informace k testování žáků

Milí žáci, studenti, vážení rodiče, podmínkou účasti žáků a studentů na skupinových konzultacích, praktickém vyučování a rotační výuce je negativní test. Na dalších řádcích se můžete seznámit se všemi podrobnostmi testování žáků a studentů ve školách antigenními testy LEPU.

Obrazový leták - přehled postupů antigenního testování ve školách

 

Testování LEPU - leták

 

Testování LEPU - video

 

Testování - leták pro rodiče

 

Testování - obrazový leták pro žáky

 

Vše o testování pro rodiče přehledně - odkaz

 

Vše o testování pro děti a žáky přehledně - odkaz

 

MANUÁL COVID-19 - TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE (MŠMT) - úplné znění manuálu zaslané školám

 

Vážení rodiče, pod uvedeným odkazem najdete nejčastější otázky a odpovědi. 

Odkaz: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy


číst více...


Maturitní zkoušky - jaro 2021

Informace o maturitních zkouškách prvomaturantů ve školním roce 2020/2021 včetně změn dle OOP č. j.:MSMT-3267/2021-3

ze dne 15. 3. 2021 najdete zde 


číst více...


SOŠ - přijímací řízení - 1. kolo - změny

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR došlo ke změně důležitých termínů v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

Přehled přijatých uchazečů bude zveřejněn ve středu 19. května 2021 v budově školy a na školních stránkách www.sbrez.cz.

 

Termín odevzdání zápisového lístku je prodloužen do 2. června 2021.

 

Informativní schůzka pro uchazeče a jejich zákonné zástupce je přesunuta na čtvrtek 20. května 2021 v 15:00 hodin.

 

Nezměněna zůstává informace, že na VOŠ a SOŠ Březnice se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná.


číst více...


Distanční výuka pokračuje

Distanční výuka pokračuje

 

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci a žákyně, studenti a studentky,


vzhledem k vydaným informacím MŠMT k provozu škol a školských zařízení Vám sděluji, že výuka na VOŠ a SOŠ Březnice bude pokračovat distančním způsobem dle rozvrhu hodin, který je připraven v Bakalářích.

Všem žákům jsou povoleny individuální konzultace s učitelem po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. 

Žáci, žákyně, studenti, studentky a zaměstnanci školy jsou povinni mít v budově školy po celou dobu přítomnosti zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95 nebo nanorouškou a dodržovat nařízená hygienická opatření.

Po dobu distanční výuky je možné stravování žáků a studentů školy ve školní jídelně přes výdejní okénko.
Zájemci o stravování ve ŠJ si musí stravu přihlásit alespoň jeden den předem přes  strava.cz, příp. u vedoucí školní jídelny na tel. č. 607 678 470.
Upozornění: Osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace nemůže jít osobně jídlo vyzvednout!


Po dobu distanční výuky neposkytuje domov mládeže ubytování. Vyzvednutí osobních věcí žáků a studentů z domova mládeže je možné po telefonické nebo e-mailové dohodě s vychovatelkami. 

 

Sledujte pravidelně www.sbrez.cz, o případných změnách Vás budeme informovat.

 

 


číst více...


VOŠ - přijímací řízení - 1. kolo

Ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice vyhlašuje pro školní rok 2021/2022

 

1. kolo přijímacího řízení pro vyšší odbornou školu do těchto studijních oborů:

 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

OBCHODOVÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI

SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

  Podrobnosti pro vyšší odbornou školu najdete zde a zde


číst více...


Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: