Aktuality

2. kolo přijímacího řízení na SOŠ

V souladu s ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do oborů vzdělávání:

 

Informační technologie

Agropodnikání

Sociální činnost

 

Podmínky a kritéria druhého kola přijímacího řízení jsou uveřejněna zde.

 

 


číst více...


Výsledky přijímacích zkoušek SOŠ 2023 - náhradní termín

Výsledková listina přijímacích zkoušek na SOŠ Březnice - 1. kolo - náhradní termín jsou uveřejněny zde.


číst více...


Výsledky přijímacích zkoušek SOŠ 2023

Výsledková listina příjímacích zkoušek na SOŠ Březnice:

 

Agropodnikání

 

Informační technologie

 

Sociální činnost

 

Ve čtvrtek 4. května 2023 v 15:00 hodin ve společenském sále školy se uskuteční informativní schůzka s rodiči přijatých žáků. Zároveň zákonnému zástupci uchazeče bude předáno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, bude možné odevzdat zápisový lístek a budou poskytnuty základní informace o organizaci studia na naší škole, o adaptačním kurzu, učebnicích, stravování, ubytování v domově mládeže apod.


číst více...


Přijímací řízení VOŠ 2023/2024

Ředitelka školy vyhlašuje s ustanovením § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání v platném znění, první kolo přijímacího řízení VOŠ pro školní rok 2023/2024 do oborů vzdělávání Informační technologie a Sociální práce a sociální pedagogika.

 

Bližší informace zde.

 

 


číst více...


Harmonogram 2. pol. školního roku 2022/2023

 

3. 2. 2023

Jednodenní pololetní prázdniny

8. 2. 2023

Pedagogická rada VOŠ

27. 2. – 5. 3. 2023

Jarní prázdniny

19. 3. – 25. 3. 2023

Lyžařský kurz

5. 4. 2023

Pedagogická rada, třídní schůzky, 15:30 hod.

6. 4. 2023

Velikonoční prázdniny

12. 4. 2023

Maturitní písemná práce z českého jazyka (4.AV + 4.BS)

13. 4. 2023

1. kolo přijímacího řízení na SOŠ (řádný termín)

14. 4. 2023

2. kolo přijímacího řízení na SOŠ (řádný termín)

18. 4. 2023

Maturitní písemná práce z anglického jazyka (4.AV + 4.BS)

24. 4. 2023

Pedagogická rada pro 4. ročníky SOŠ

25. 4. 2023

Praktická maturitní zkouška oborů Informační technologie a Sociální činnost

27. 4. 2023

Praktická maturitní zkouška oboru Agropodnikání

28. 4. 2023

Předání vysvědčení 4. ročníkům SOŠ

2. 5. 2023

Společná maturitní zkouška – didaktické testy – matematika, anglický jazyk

3. 5. 2023

Společná maturitní zkouška – didaktické testy – český jazyk a literatura

4. 5. 2023

Schůzka rodičů 1. ročníků SOŠ (školní rok 2023/2024)

9. 5. – 12. 5. 2023

Sportovní kurz třídy 3.AV + 3.BS

9. 5. – 26. 5. 2023

Zkouškové období pro 3. ročníky VOŠ

16. 5. - 19. 5 2023

Profilová část maturitní zkoušky – 4.AV

22. 5. – 26. 5. 2023

Profilová část maturitní zkoušky – 4.BS

1. 6. 2023

Slavnostní předání maturitního vysvědčení – 4.AV + 4.BS

5. 6. – 7. 6. 2023

Absolutorium – 3. ročník kombinované formy studia

12. 6. – 14. 6. 2023

Absolutorium – 3. ročník denní formy studia

12. 6. – 30. 6. 2023

Zkouškové období pro 1. 2. ročníky VOŠ

15. 6. 2023

Pedagogická rada pro 2. a 3. ročníky oboru Agropodnikání

22. 6. 2023

Slavnostní předání vysvědčení o absolutoriu

22. 6. 2023

1. kolo přijímacího řízení na VOŠ

26. 6. 2023

Pedagogická rada

29. 6. 2023

Sportovní den

30. 6. 2023

Konec školního roku 2022/2023

 

 


číst více...


Nabídka pracovní pozice

Hledáme učitele/učitelku matematiky, fyziky, českého jazyka a literatury. Bližší informace zde


číst více...


Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: