Aktuality

Finanční gramotnost

I přes nelehkou situaci ve školství se žáci a žákyně VOŠ a SOŠ Březnice na podzim školního roku 2020/2021  zúčastnili školního kola celostátní soutěže „Finanční gramotnost“. Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnost COFET, a. s.

Soutěž má nejen ověřit znalosti studentů týkající se financí, ale i rozšířit jejich vědomosti o základních principech financí, funkci peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank, finančních produktech apod. Jejím hlavním cílem je připravit žáky do života. Naučí se  s penězi správně hospodařit, zbytečně se nezadlužit. Dále prokáží znalosti a dovednosti problematiky správy rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu. V neposlední řadě se naučí pohybovat se ve stále se rozšiřující nabídce finančních produktů a služeb.

Žáci a žákyně soutěžili ve III. kategorii, která je určena pro střední školy. Soutěž probíhá přes internet. O výsledku testu rozhodují správné odpovědi a rychlost jejich vyplnění.

Školního kola se zúčastnili žáci a žákyně všech oborů 2., 3. a 4. ročníku naší školy. Na prvním místě se umístila Aneta Luhanová – 3. ročník oboru agropodnikání, na druhém místě Anna Kraftová – 2. ročník oboru sociální činnost, na třetím místě Milan Zach - 4. ročník oboru informační technologie.

Tito studenti vytvořili tříčlenný tým, který naši školu bude reprezentovat v okresním kole soutěže.

Vítězným studentům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším kole.

 

Ing. Jaroslava Hájková

učitelka ekonomických předmětů


číst více...


Soutěž „Ekonomická olympiáda“

I v letošním nelehkém školním roce, poznamenaném distanční výukou, se žáci a žákyně VOŠ a SOŠ Březnice zúčastnili celostátní soutěže „Ekonomická olympiáda“. Zapojili se do ní žáci a žákyně 2., 3. a 4. ročníku všech studijních oborů.

Soutěž pořádá Institut ekonomického vzdělávání pod záštitou České národní banky  a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.  

Do krajského kola se v letošním školním roce probojovalo 6 studentů: Adéla Podskalská – 4. ročník oboru agropodnikání, Filip Josef Melichar a Martin Kotyza – 2. ročník oboru informační technologie, Eliška Havelková, Hedvika Zemková a Simona Černohorská – 3. ročník oboru sociální činnost, kteří budou naši školu reprezentovat v krajském kole, které bude letos, na rozdíl od předchozích let, probíhat přes internet. 

Vítězům blahopřejeme a držíme palce v dalším kole! 

 

Ing. Jaroslava Hájková 

učitelka ekonomických předmětů 


číst více...


Fotosoutěž farmářů vyhrály žákyně SOŠ Březnice

Žákyně agropodnikání VOŠ a SOŠ Březnice jsou první

 

                Na listopad loňského roku vyhlásil Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zajímavou soutěž. Zájemci měli zaslat fotky, či video, které představují nějaké hospodářské zvíře. Součástí prezentace měly být informace zahrnující charakteristické znaky daného zvířete. Soutěž byla rozčleněna do několika kategorií, přičemž my, jako žákyně střední školy, jsme spadaly do III. kategorie, která mohla zaslat pouze video. Se spolužačkou jsme se domluvily, že natočíme video o těžbě dřeva s pomocí koně. Tato práce je velmi náročná jak pro koně, tak pro kočího. Námi natočené video zachycuje práci koně v lese. Jedná se o českomoravského belgického koně. Toto plemeno je učené jak na tah, tak na rekreační jízdu po loukách a lesích. Cílem našeho videa bylo ukázat lidem, že to není jednoduchá práce. Vždy záleží na tom, jak se kůň vyspí a jak zvládá reagovat na povely typu hoj, prr, hyje… Pokud máte pocit, že na tom nic není, vězte, že se jedná o práci vskutku nelehkou. Důležité totiž není jen vhodné použití slov, ale velmi záleží i na vhodné intonaci. Videa jsme točily v průběhu celého roku 2020 a původně byla určena pro uchování našich vzpomínek. Po vyhlášení výše uvedené soutěže jsme se rozhodly zkusit štěstí a naše videa jsme sestříhaly a odeslaly. Mile nás překvapilo, že právě naše video obsadilo příčku nejvyšší.

 

Štěpánka Brychtová a Lenka Štochlová, studenty 3. ročníku oboru agropodnikání

 

            

 

https://photos.app.goo.gl/aE5FtT8HXg4FW3Wb9

 

 


číst více...


Organizace výuky od 4. ledna 2021

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

 

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci a žákyně, studenti a studentky,


vzhledem k vydaným informacím MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna 2021  Vám sděluji, že výuka na VOŠ a SOŠ Březnice bude probíhat distančním způsobem dle rozvrhu hodin, který je připraven v Bakalářích.

Všem žákům jsou povoleny individuální konzultace s učitelem po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. 

Žáci, žákyně, studenti, studentky a zaměstnanci školy jsou povinni mít v budově školy po celou dobu přítomnosti zakrytá ústa a nos rouškou a dodržovat nařízená hygienická opatření.

Po dobu distanční výuky je možné stravování žáků a studentů školy ve školní jídelně přes výdejní okénko.
Zájemci o stravování ve ŠJ si musí stravu přihlásit alespoň jeden den předem přes  strava.cz, příp. u vedoucí školní jídelny na tel. č. 607 678 470.
Upozornění: Osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace nemůže jít osobně jídlo vyzvednout!


Po dobu distanční výuky neposkytuje domov mládeže ubytování. Vyzvednutí osobních věcí žáků a studentů z domova mládeže je možné po telefonické nebo e-mailové dohodě s vychovatelkami. 

 

Sledujte pravidelně www.sbrez.cz, o případných změnách Vás budeme informovat.

 

 


číst více...


Dny otevřených dveří

 

             AGROPODNIKÁNÍ               INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE          SOCIÁLNÍ ČINNOST     

 

               PŘIHLÁŠKA KE STUDIU zde

 

 

 

Děkujeme všem uchazečům, kteří se pochvalně vyjadřovali v pátek 15. ledna 2021 o naší škole, kterou si měli možnost prohlédnout v rámci dne otevřených dveří, který byl organizován individuálně po předchozí telefonické domluvě.

 

Přihlášku ke studiu na naší škole je nutné do školy doručit do pondělí 1. března 2021 osobně do sekretariátu školy nebo poštou (doporučená zásilka). Další informace Vám zašleme na Vaši adresu. Případné dotazy k podání přihlášky na naší školu nebo průběhu přijímacího řízení rádi zodpovíme na skola@sbrez.cz nebo na tel. č. 318 682 961.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci Vás nemůžeme ve škole přivítat tak, jak jsme plánovali.

 

Přijměte proto pozvánku na prohlídku školy a nahlédnutím do akcí jednotlivých studijních oborů střední odborné školy alespoň prostřednictvím prezentací:

 

 VOŠ a SOŠ Březnice                                                  Domov mládeže                                                 Cestujeme po Evropě

 

 

Agropodnikání                                                        Informační technologie                                                       Sociální činnost

 

 

Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou  a podáme informace i v jiné dny. Volejte na tel. číslo 318 682 961.

 

 

 

Podrobnosti zde       


číst více...


Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: