Aktuality

Komisionální zkoušky - srpen 2024

Třída Předmět Datum a čas Komise (předseda/zkoušející/přísedící)
1.AA AJ 26.08.2024 09:30

Mgr. Dana Hušková, Ing. Lenka Fiřtíková, Mgr. Oldřich Motáň

1.AA LID 26.08.2024 09:30

Mgr. Iva Chválová, Mgr. et Bc. Lucie Homolková, Bc. Vít Voříšek

1.BV FYZ 26.08.2024 09:30

Mgr. Julie Olejníčková, Ph.D., Mgr. Jiří Vinš, Ing. Jan Chvála

1.CS AJ 26.08.2024 09:30

Ing. Lenka Fiřtíková, Mgr. Dana Hušková, Mgr. Oldřich Motáň

2.AA LID 26.08.2024 09:30

Mgr. Iva Chválová, Mgr. et Bc. Lucie Homolková, Bc. Vít Voříšek

2.BV GRS 26.08.2024 09:30

Ing. Vladan Almáš, MBA, Ing. Jiří Převrátil, Bc. Marek Soucha, DiS.

2.BV EPO 26.08.2024 09:30

Ing. Jiří Převrátil, Ing. Vladan Almáš, MBA, Ing. Jaroslava Hájková

3.AV FYZ 26.08.2024 09:30

Mgr. Julie Olejníčková, Ph.D., Mgr. Jiří Vinš, Ing. Jan Chvála

1.AA ZME 27.08.2024 08:00

Mgr. Jana Horníková, Ing. Jiří Převrátil, Bc. Marek Soucha, DiS.

1.AA MAT 27.08.2024 08:00

Mgr. Lenka Kubíčková, Mgr. Jana Cibulková, Ing. Hana Karešová

1.BV MAT 27.08.2024 08:00

Mgr. Lenka Kubíčková, Ing. Hana Karešová, Mgr. Jana Cibulková

2.AA PRO 27.08.2024 08:00

Mgr. Zuzana Kocíková, Ing. Ladislav Pivoňka, Ing. Marie Rolniková

2.BV ZTE 27.08.2024 08:00

Mgr. Jana Horníková, Ing. Jiří Převrátil, Bc. Marek Soucha, DiS.

3.AV LID 27.08.2024 08:00

Mgr. Iva Chválová, Mgr. et Bc. Lucie Homolková, Bc. Vít Voříšek

1.BV MECH 28.08.2024 08:00

Mgr. Josef Vaněček, Ing. Jiří Převrátil, Ing. Ladislav Pivoňka

2.BV ELE 28.08.2024 08:00

Mgr. Lenka Kubíčková, Bc. Marek Soucha, DiS., Ing. Jan Chvála

3.AV EPO 28.08.2024 08:00

Ing. Vladan Almáš, MBA, Ing. Jaroslava Hájková, Ing. Lenka Fiřtíková

3.AV MAT 29.08.2024 08:00

Mgr. Josef Vaněček, Ing. Hana Karešová, Mgr. Julie Olejníčková, Ph.D.

3.AV PRA 30.08.2024 08:00

Ing. Ladislav Pivoňka, Bc. Marek Soucha, DiS., Bc. Jan Sova

 

 

 

 

 

 

 


číst více...


Podzimní termíny maturitních zkoušek a zkoušek z absolutoria

MATURITNÍ ZKOUŠKY - PODZIMNÍ TERMÍN

 

Ústní maturitní zkoušky se budou konat dne 6. září 2024. Harmonogram bude zaslan žákům v průběhu srpna 2024.

Termíny konání společných maturitních zkoušek v podzimním termínu 2024 jsou od 1. do 10. září. Pozvánky k didaktickým testům budou zaslány nejdříve od 15. srpna 2024.

 

 

 

ZKOUŠKY Z ABSOLUTORIA - PODZIMNÍ TERMÍN

 

Zkoušky z absolutoria se budou konat dne 11. záři 2024. Harmonogram bude studentům zaslán v průběhu srpna 2024.

 

 


číst více...


Výsledky 3. kola přijímacího řízení SOŠ Březnice

Ředitelka Vyšší odborné školy a Středni odborné školy, Březnice, Rožmitálská 340 zveřeňuje v souladu s § 60j zákona č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 422/2023 Sb. výsledky 3. kola přijímacího řízení na SOŠ Březnice do níže uvedených oborů vzdělání:

 

Agropodnikání

 

Informační technologie

 

Sociální činnost

 

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání. 

Nepřijatí uchazeči mohou kontaktovat odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje (maha@kr-s.cz; syrovy@kr-s.cz) ohledně dalšího postupu. 

 

 

 

 

 


číst více...


Výsledky 1. kola přijímacího řízení VOŠ Březnice

 

Výsledky přijímacího řízení jsou uvedeny zde.

 

Studijní obor Informační technologie (26-47-N/04) v denní a kombinované formě studia nebude ve školním roce 2024/2025 otevřen z důvodu nízkého počtu uchazečů. 

 

Studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika (75-32-N/01) v kombinované formě studia nebude ve školním roce 2024/2025 otevřen z důvodu nízkého počtu uchazečů. 

 

 


číst více...


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VOŠ - 2. KOLO

Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Rožmitálská 340 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na vyšší odbornou školu do oboru vzdělávání Sociální práce a sociální pedagogika - Sociální práce - denní forma studia.

 

Informace a kritéria přijímacího řízení jsou uvedeny zde.

 

 

 

 

 


číst více...


Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: