Projekty

Projekt ”VOŠ a SOŠ Březnice - Rekonstrukce dílen, mechanizační technika”


Logo projekty

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002399

Realizace projektu: 1. 8. 2016 až 31. 12. 2018 (29 měsíců)

Anotace projektu:
Projekt je spojením dvou projektových záměrů uvedených ve schváleném Rámci pro investice do infrastruktury KAP Středočeského kraje. Prvním záměrem je rekonstrukce stávajících prostor školních dílen a pořízení vybavení pro výuku praxe oborů Informační technologie a Agropodnikání. Druhým záměrem je pořízení mechanizační techniky pro středoškolský obor Agropodnikání za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: