Sociální činnost

Stáhnout přihlášku

 

 

Výuka probíhá podle učebního plánu: 1. - 4. ročník - zobrazit zde

                                                                                 

 

Charakteristika oboru:
- čtyřletý denní studijní maturitní obor pro absolventy ZŠ (dívky i chlapce).
Široký všeobecně vzdělávací základ oboru je prohlubován řadou předmětů usnadňujících jednání s lidmi. Absolventi oboru jsou tak výborně připraveni pro práci ve všech oborech náročných na jednání s klienty.

 

Absolventi se uplatní zejména jako pracovníci sociálních služeb při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým, provádění krizové intervence, sociálního poradenství a sociální prevence. Mají vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Mají také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb, univerzálnost přípravy je předurčuje i k práci na j akémkoli úseku státní správy a samosprávy.

 

Absolventi vzděláváním navíc získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

 

 

Podmínky pro přijetí:
Uchazeči se povinně účastní jednotné přijímací zkoušky.
Uchazeči se přijímají podle prospěchu na ZŠ (8. třída a 1. pololetí 9. třídy).

 

 

Zvláštnosti oboru:
Ve školním vzdělávacím programu je výrazně posílena výuka psychologie a speciální pedagogiky, obor se zaměřuje zejména na práci s dětmi, komunitní a multikulturní výchovu, sociální a humanitární práci, pomoc migrantům, příslušníkům národnostních menšin a lidem v náročných životních situacích. Výuka zahrnuje rozsáhlou praxi v různých institucích a úřadech zabývajících se sociální péčí, kurzy a přednášky pořádané ve spolupráci s vězeňskou službou, cizineckou policií, členy dobrovolnických a humanitárních organizací atp..

Maturitní zkouška:
Společná ("státní") část:                                                                                        - didaktický test z českého jazyka a literatury                                                - didaktický test cizí jazyk nebo didaktický test matematika 
Profilová ("školní") část:                                                                                         - písemná práce a ústní zkouška český jazyk                                               - písemná práce a ústní zkouška z cizího jazyka (pokud si žák zvolí cizí jazyk)                                                                                                                         - 3 zkoušky stanovené ředitelem školy

 

 

 

 

Uplatnění absolventů:
Absolventi se podle zaměření oboru a osobnostních předpokladů uplatní zejména jako:

-pracovníci zajišťující sociální péči v různých typech sociálních zařízení
-pracovníci terénní pečovatelské služby a humanitárních organizací
-pracovníci správ sociálního zabezpečení, úřadů práce, sociálních odborů OÚ
-operátoři služeb náročných na jednání s klienty, pracovníci pro styk s veřejností
-administrativní pracovníci na nejrůznějších úsecích státní správy a samosprávy
-pracovníci ekonomických, finančních a účetních útvarů různých podniků

  Posuzování kvalifikace pracovníků v sociálních službách  dle MPSV - zde

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: