Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny zde

Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování. - Aktuální jídelníček - 
Ceny jednotlivých jídel (Vyhláška MŠMT České rep.č. 107/2005 O školním stravování - změny a doplňky upravuje vyhláška č. 463/2011 Sb. s účinností ode dne 1. září 2022) jsou stanoveny takto:

 

Ceny jídel:
Snídaně 20,- Kč
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 40,- Kč
Svačina 12,- Kč
Večeře 30,- Kč
Celkem (celodenní) 114,- Kč

 

Ubytovaní studenti na DM hradí stravné a ubytovné jednou částkou dohromady. Měsíční částka za ubytování je 900,-- Kč.

 

Po vyplnění přihlášky, kterou strávník odevzdá v kanceláři ŠJ:

 

Úhrada za stravování a ubytování se uskuteční formou zálohy – jistiny, která musí být uhrazena do 10. září. U žáků ubytovaných na domově mládeže je zahrnuta i platba za ubytování.

 

            Výše zálohy – jistiny podle kategorie strávníků:

            - žáci ubytovaní na domově mládeže …... 3500,-- Kč

           -  žáci – obědy ……………………………... 900,-- Kč

 

V průběhu školního roku bude po uplynutí měsíce vypočítáváno stravné dle skutečně objednaných jídel a tato částka bude inkasována z účtu strávníka vždy do 15. dne následujícího měsíce.

Vyúčtování jistiny bude provedeno v červenci, s vyúčtováním za měsíc červen.

 

Přihlášky a odhlášky stravy

 

 

Přihlášky a odhlášky jídel řeší strávník prostřednictvím www.strava.cz, popř. v kanceláři ŠJ.

 

Výdejní doby jsou stanoveny takto:

 

 

snídaně /svačina  07:00 - 07:45 hod.
obědy 11:25 - 13:45 hod.
večeře/svačina 18:00 - 18:30 hod., ve středu a v pátek balíček - výdej při obědě

 

Pozn. ubytovaným:
Jídelní lístek je vyvěšen ve ŠJ, na domově mládeže, v kantýně a na www.strava.cz.

Případné dotazy ráda zodpoví vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky:

- Telefon 318 682 961

- Mobil 607 678 470, 775 579 991

- E-mail jidelna@sbrez.cz

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: