Projekty

Projekt „Preventivní program”
Středočeský kraj

Název projektu: Preventivní program školy/školského zařízení

Příspěvek je určen na specifickou primární prevenci, tj. na realizaci preventivních programů pro žáky a studenty zaměřených na předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování, cílenou na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení rizikového chování. Realizaci programů zaměřených na vzdělávání pedagogů v oblasti specifické primární prevence. Akreditované studium k výkonu specializačních činností.

            

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: