Besedy, přednášky, semináře

Živočišná produkce nově a zajímavě

"Dne 11. dubna 2024 jsme měli přednášku zaměřenou na živočišnou produkci, kterou nám prezentovala zootechnička Bc. Tereza Bláhová z podniku ZEAS Puclice a.


Zjistit více →


Jak řídit zemědělský podnik?

"Dne 20. března 2024 se uskutečnila v prostorách naší školy VOš a SOŠ Březnice další z přednášek od společnosti Primagra Milín, a.s. Tentokrát byla zaměřen


Zjistit více →


Přednáška Primagra: Zpracování půdy, využití minimalizačních a půdoochranných technologií a precizního zemědělství

"Při dnešní přednášce nás pan Ing. Petr Pšenička, PhD. seznámil s podnikem Kladrubská, a. s. ..."


Zjistit více →


Výživa a krmení zvířat ve VOŠ a SOŠ Březnice

"Dne 30. ledna se uskutečnila v naší škole, VOŠ a SOŠ Březnice, další z přednášek od firmy Primagra Milín, a. s. ..."


Zjistit více →


Výživa a ochrana rostlin ve VOŠ a SOŠ Březnice

"Dne 7. prosince 2023 jsme zahájili sérii přenášek, které nám nabídla Primagra Milín, a.s. ..."


Zjistit více →


Beseda s pracovnicemi Úřadu práce Příbram

"Pracovnice krajské pobočky Úřadu práce Příbram besedovaly se studenty VOŠ a SOŠ Březnice..."


Zjistit více →


Studenti VOŠ a SOŠ Březnice v dobročinné kavárně

"Studenti VOŠ a SOŠ Březnice navštívili program Dobročinné kavárny RC Pampeliška..."


Zjistit více →


„Den prevence“ na VOŠ a SOŠ Březnice

"Pokud jsou Vám jména hostů povědomá, nemýlíte se!..."


Zjistit více →


S odborníkem o ochraně rostlin

"Bylo zajímavé zjistit, jaký dopad můžou mít postřiky na životní prostředí a podzemní vody...."


Zjistit více →


Konopí ve škole ...

"Agropodnikatelé se dozvěděli mnoho zajímavého o technickém konopí...."


Zjistit více →


Mezinárodní den dětí ve znamení UNICEF ČR

"Seznámili jsme se s programy na zlepšování a záchranu životů nejpotřebnějších dětí...."


Zjistit více →


Stav zemědělské půdy v České republice

"Distanční výuka oboru agropodnikání byla obohacena webinářem...."


Zjistit více →


Ekologické zemědělství on-line

"Distanční seminář na téma ekologické zemědělství na VOŠ a SOŠ v Březnici..."


Zjistit více →


Beseda s pracovníky Úřadu práce Příbram

"Jaká je struktura Úřadu práce Příbram? Jaké sociální dávky se vyplácí nejvíce? V čem Úřad práce Příbram pomáhá ?..."


Zjistit více →


Rostlinolékaři na VOŠ a SOŠ Březnice

"Kolik je zapotřebí k tomu, aby student věděl, co chce v budoucnu dělat?..."


Zjistit více →


Ekologické zemědělství na VOŠ a SOŠ Březnice.

"Nebylo by týdne, v kterém bychom neměli nějakou zajímavou přednášku..."


Zjistit více →


Odchov telat v současných podmínkách

"Žáci VOŠ a SOŠ Březnice se zúčastnili semináře Zemědělského svazu ČR..."


Zjistit více →


Poslední lekce k počátku vlastního hospodaření

"Učili jsme se pracovat s Portálem farmáře...."


Zjistit více →


Shakespeare na VOŠ a SOŠ Březnice

"pozn. autora: Účelem textu není nikoho urazit!..."


Zjistit více →


Žluté krokusy ve tvaru Davidovy hvězdy

"Proč zrovna žluté krokusy a proč do tvaru Davidovy hvězdy?..."


Zjistit více →


Já jako součást třídního kolektivu

"Vážíte si sebe samých? Necháváte s sebou manipulovat? Nesete odpovědnost za své jednání? Na to všechno si žáci střední odborné školy zkoušeli odpovědět.


Zjistit více →


Informace Úřadu práce

"Studenti VOŠ a SOŠ Březnice besedovali s pracovnicemi krajské pobočky Úřadu práce Příbram..."


Zjistit více →


První pomoc

"Návštěva profesionálního záchranáře u nás ve škole ..."


Zjistit více →


Prales dětem

"Smutné na tom všem ovšem bylo to, že všechno se – až s výjimkou příletu mimozemšťanů – skutečně děje. ..."


Zjistit více →


Přednášky na SOŠ Březnice

"Bezpečnost na internetu a právní vědomí..."


Zjistit více →


HoP aneb hravě o pohlavních chorobách


Zjistit více →


Městem chodí Mikuláš

"Den před svatým Mikulášem, tedy 5. prosinec, tradičně patří čertům, andělům a Mikulášovi...."


Zjistit více →


Pracovnice krajské pobočky Úřadu práce Příbram na VOŠ a SOŠ Březnice

"Pracovnice krajské pobočky Úřadu práce Příbram na VOŠ a SOŠ Březnice..."


Zjistit více →


Krizová intervence

"Dne 18. 4. 2018 se konala na VOŠ a SOŠ v Březnici přednáška na téma Krizová intervence...."


Zjistit více →


Fyzioterapie u koní

"Víte, že i koně mají své fyzioterapeuty? Nevíte? Čtěte dál ......"


Zjistit více →


Přednáška o první pomoci

"Ve středu 4. 4. 2017 se na naší škole VOŠ a SOŠ Březnice konala přednáška na téma dopravní nehody a první pomoc...."


Zjistit více →


Laparoskopická operace skotu

"Díra až do žaludku..."


Zjistit více →


Náhradní rodinná péče

"Studenti březnické školy zjišťovali, jaké to je, když nefunguje rodina..."


Zjistit více →


Oněgin byl Evžen

"120 minut uteklo rozhodně rychleji než ve škole, takže to tak špatné nebylo...."


Zjistit více →


Strategie učení

"V pátek 2. března 2018 se uskutečnila interaktivní přednáška o tom, jak se efektivně připravovat do školy, jinými slovy "jak se učit"...."


Zjistit více →


Nelegální drogy

"Dvě hodiny utekly jako voda a myslím, že pro nás všechny byly velmi poučné...."


Zjistit více →


Portál farmáře

"Přednáška „Portál FARMÁŘE na eagri.cz" na VOŠ a SOŠ v Březnice..."


Zjistit více →


Canisterapie aneb Jak pes může léčit

"V rámci výuky odborných sociálních předmětů na VOŠ a SOŠ v Březnici byla pro studenty 3. a 4. ročníku oboru sociální činnost pozvána paní M. Posekaná z


Zjistit více →


Vidím, že nic nevidím

"Začátkem listopadu se na VOŠ a SOŠ Březnice uskutečnila interaktivní přednáška se zástupci organizace pro nevidomé a slabozraké - SONS...."


Zjistit více →


PŘEDNÁŠKA O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY

"Dne 9.11.2017 se konala přednáška paní doktorky Hany Janata ze Státního zdravotního ústavu na téma „poruchy příjmu potravy“. ..."


Zjistit více →


Workshop Mediální gramotnost

"V úterý 27.6. jsme si zpestřili den workshopem zaměřeným na rozvíjení mediální gramotnosti...."


Zjistit více →


Beseda s pracovnicemi krajské pobočky Úřadu práce Příbram

"Pro studenty 4. ročníků SOŠ a 3. ročníků VOŠ proběhla na naší škole pravidelná beseda s pracovnicemi krajské pobočky Úřadu práce Příbram Mgr. E. Melicharo


Zjistit více →


O imigraci s Respektem

"Dne 14. 6. 2017 se u nás ve škole (VOŠ a SOŠ Březnice) uskutečnila beseda s novinářem Respektu panem Tomášem Lindnerem. ..."


Zjistit více →


Beseda s pamětnicí holokaustu

"Jestli se o někom dá říci, že je skutečně vzácným hostem, pak je to paní Eva Lišková, pamětnice událostí holokaustu, která přežila Terezín, Osvětim i dva


Zjistit více →


Rostlinolékařství

"„Lékař léčí člověka, zvěrolékař léčí zvíře a rostlinolékař léčí rostliny.“ ..."


Zjistit více →


PREVENCE NENÍ NIKDY DOST!

"Začátkem prosince minulého roku na naší škole proběhly dvě přednášky v rámci prevence rizikového chování...."


Zjistit více →


Studenti VOŠ a SOŠ Březnice besedovali o nebezpečí viru HIV a onemocnění AIDS

"V rámci prevence rizikového chování mládeže se na naší škole uskutečnila přednáška na téma „AIDS a partnerské vztahyˮ aneb „Vir HIV je vaše volbaˮ...."


Zjistit více →


Přednáška

"Dne 4.11.2016 se na SOŠ a VOŠ v Březnici uskutečnila interní přednáška na téma „Krizová intervence“, pozvání přijala paní Houdková, která působí na zdravo


Zjistit více →


Beseda o Karlu Čapkovi

"Dne 20.4 2016 jsme se krátce před 12. hodinou přesunuli do auly naší školy. Právě v tento den pro nás byla naplánována přednáška o Karlu Čapkovi. ..."


Zjistit více →


Pracovnice Úřadu práce Příbram besedovaly se studenty VOŠ a SOŠ Březnice

"V rámci kariérního poradenství pro studenty naší školy pravidelně organizujeme pro maturitní ročníky SOŠ a 3. ročníky VOŠ besedu s pracovnicemi krajské po


Zjistit více →


Agresivní klient už nás nepřekvapí

"Dne 13. 4. 2016 se na VOŠ a SOŠ v Březnici uskutečnila dvouhodinová přednáška na téma „Jak zvládnout agresivního klienta v soc. práci“. S touto problemati


Zjistit více →


8. - 14. února 2016 - EDISON

"Chcete vědět jak žijí mladí lidé v Peru, Brazílii, v Číně, na Taiwanu, v Indonésii a na Ukrajině? Můžete se s nimi setkat a zeptat se jich v rámci projekt


Zjistit více →


Beseda o komunismu

"V rámci akce Jeden svět na školách - Světy bezpráví se uskutečnila beseda pro 3. a 4. ročníky...."


Zjistit více →


Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: