Besedy, přednášky, semináře

Poslední lekce k počátku vlastního hospodaření

Učili jsme se pracovat s Portálem farmáře.

Když si na škole projdete všemi těmi odbornými předměty, o kterých vám tvrdí, že jsou důležité, tak sice víte, jak zasadit rostlinku, jak ji chránit před všemožnými chorobami a možná i jak ji sklidit a uskladnit (teoreticky). Nic z toho se vám ale pravděpodobně nepovede, dokud ze státu nevytáhnete nějaký finance na dotacích. Jenže ty vám ministerstvo nedá, dokud nebudete naprosto všechno, co děláte, evidovat. Právě od toho slouží Portál Farmáře, vedený přímo ministerstvem zemědělství, s nímž nás přijela naučit paní Ing. Jaroslava Šamsová, která se zabývá přednáškami o tomto programu.

Portál Farmáře obsahuje 3 nejdůležitější části: registr půdy, registr zvířat a evidenci přípravků a hnojiv. V registru půdy jsou veškeré informace o vašich polích, ať už ohledně výměry, svažitosti, erozních hodnot, vodních ochranných pásem nebo jen prostého názvu. Registr zvířat je skoro to samé, jen ohledně zvířat. Jsou tam informace o produkčních hodnotách, o rodičích, o nemocích, kterými si prošlo, popřípadě identifikační číslo nebo jen prosté jméno. Oproti tomu evidence přípravků a hnojiv neobsahuje žádné informace, tam musíte vy jakožto zemědělec zapsat, jakými přípravky a v jakém množství jste na kterém poli v jaký den ošetřovali, popřípadě hnojili, jakou plodinu.

No a teď, když už víme, jak všechno tohle dělat, nezbývá nic jiného, než si zažádat o dotaci pro začínajícího zemědělce a pustit se naplno do hospodaření!

David Vrbský, 3. AS - obor agropodnikání

24. 01. 2020    10:20
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: