Maturita

 

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2023/2024   www.cermat.cz

 

 

Informace o maturitních zkouškách prvomaturantů ve šk. roce 2023/2024

 

studijních oborů          AGROPODNIKÁNÍ         INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE          SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury pro šk. rok  2023/2024 - zde

 

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl - šk. rok 2023/2024 - bude doplněno

 

Hodnocení praktické maturitní zkoušky - bude doplněno

 

Hodnocení profilových maturitních zkoušek z odborných předmětů - bude doplněno

 

Hodnocení ústních profilových maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury a anglického jazyka - bude doplněno

 

Způsob záznamu písemné práce ČJL  zde a  AJ zde - bude doplněno

 

 

 

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (zde), matematiky (zde) a anglického jazyka (zde).

 

Maturitní práce

METODIKA ZPRACOVÁNÍ maturitní práce zde

HARMONOGRAM VYPRACOVÁNÍ maturitní práce zde

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ maturitní práce zde

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ maturitní práce  zde

OBHAJOBA maturitní práce zde

PREZENTACE maturitní práce zde

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: