Maturita

 

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2023/2024   www.cermat.cz

 

 

Informace o maturitních zkouškách prvomaturantů ve šk. roce 2023/2024

 

studijních oborů          AGROPODNIKÁNÍ         INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE          SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury pro šk. rok  2023/2024 - zde

 

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl - šk. rok 2023/2024 - zde

 

Hodnocení praktické maturitní zkoušky - zde

 

Hodnocení profilových maturitních zkoušek z odborných předmětů - zde

 

Hodnocení ústních profilových maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury a anglického jazyka - zde

 

 

 

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (zde), matematiky (zde) a anglického jazyka (zde).

 

Maturitní práce

METODIKA ZPRACOVÁNÍ maturitní práce zde

HARMONOGRAM VYPRACOVÁNÍ maturitní práce zde

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ maturitní práce zde

Citační norma ČSN ISO 690:2022 - Bibliografické citace (nejdůleitější změny) zde

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ maturitní práce  zde

OBHAJOBA maturitní práce zde

PREZENTACE maturitní práce zde

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: