Domov mládeže

Domov mládeže při VOŠ a SOŠ Březnice zajišťuje žákům a studentům ubytování, výchovnou a zájmovou činnost. Obsah výchovné činnosti navazuje na vzdělávací práci školy. Hlavní náplní pedagogické práce je účelné využití volného času ubytovaných žáků a studentů formou nabídky zájmových aktivit.

 

DM se nachází v těsné blízkosti školy. Velkou výhodou je možnost každodenního využití tělocvičny, moderního sálu s audiovizuální technikou, fotbalového i multifunkčního hřiště a všech dalších prostor v uzavřeném areálu plného zeleně s parkovou úpravou. Budova domova mládeže je propojena chodbou se školní jídelnou. Školní jídelna nabízí celodenní stravování včetně svačiny a druhé večeře.

 

Nabízíme ubytování ve dvoulůžkových, výjimečně třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením, možnost využití kuchyněk k úpravě hotových jídel i plně zařízenou kuchyni k přípravě celého menu. K vybavení patří knihovna, studovny s televizí, posilovna a značné množství her. Samozřejmostí je internetové připojení.

 

Měsíční poplatek za ubytování je pro školní rok stanoven na 900 Kč, v průběhu školního roku se zpravidla nemění. Tato částka může být ředitelkou školy změněna podle vyhlášky č. 108/2005 Sb. Platba je pouze příspěvkem na ubytování, rodiče nehradí reálné náklady. Cenová kalkulace za ubytování představuje fixní částku, která nezohledňuje běžné absence žáka. Ve výjimečných případech/dlouhodobá nemoc, sociální případy/ může ředitelka školy platbu za ubytování upravit.

 

Provoz domova mládeže se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb.

 

Pro posílení účinnosti vnitřního řádu jsou užívána výchovná opatření, která vymezuje zákon č. 561/2004 Sb., (§31), vyhláška č. 13/2005 Sb. (§10). Součástí vnitřního řádu je režim dne, provozní řády odborných pracoven a kluboven, kuchyněk a další.

 

Domov mládeže pracuje dle výchovně vzdělávacího programu.

 

Fotografie z akcí pořádaných domovem mládeže jsou k nahlédnutí v samostatné složce ve fotogalerii školy.

 

- Přihláška do domova mládeže zde

- Nabídka zájmových aktivit zde

- Vnitřní řád domova mládeže zde

- Dodatky vnitřního řádu domova mládeže zde

- ŠVP domova mládeže zde

 

Výchovnou činnost zajišťují

vedoucí vychovatelka:       

Bc. Lenka Peteláková   petelakova@sbrez.cz

skupinové vychovatelky:   

Petra Komoňová             komonova@sbrez.cz

Alena Růžičková            ruzickovaa@sbrez.cz

 

Kontakty:

Telefon: +420 318 682 961
Mobil: 601103248
E-mail: dm@sbrez.cz

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: