Historie školy

1896  uskutečnil se hospodářský kurz pro rolníky z Březnicka

 

1897  vzniká dvouletá hospodářská škola

 

1926  28. října slavnostně otevřena odborná hospodářská škola sídlící v nové budově (jižní křídlo dnešní budovy školy)

 

1950  do Březnice byla převedena Vyšší rolnická škola Dr. E. Beneše z Plzně

 

1951  škola nese nový název Zemědělská technická škola, zahájeny přístavby školy a technického zázemí

 

1961  název upraven na Střední zemědělská technická škola, pokračuje dostavba školy

 

1963  dokončena dostavba školy, domova mládeže, tělocvičny, založen parkový areál

 

1985  škola nese název Střední zemědělská škola

 

 

1991  zahájena výuka v rodinné škole, škola mění název na Střední zemědělská škola a Rodinná škola,

škola zahajuje postupný proces přeměny na střední odbornou školu

 

1996  MŠMT schvaluje školou vypracovaný projekt vyššího studia, název školy upraven na Vyšší odborná škola,

Střední zemědělská škola a Rodinná škola Březnice

 

2000  od 1. 9. 2000 nese škola název Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice, 

MŠMT ČR povoluje na škole výuku nových oborů (Výpočetní technika, Sociální péče)

 

2001  zřizovatelem školy se stává Středočeský kraj

 

2008  v září byla zahájena výuka nově akreditovaného oboru vyššího studia Sociálněsprávní činnost v denní i dálkové formě
- při škole zřízeno středisko bakalářských studií ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, zahájena výuka v oboru Územní a technická správní služba

 

2010 - 2011  zpracování ŠVP pro všechny obory střední školy

 

2012  - akreditace oboru vyšší odborné školy - SOCIÁLNÍ PRÁCE - v denní i kombinované formě studia

 

2015 – akreditace oboru vyšší odborné školy – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE v denní i kombinované formě studia

 

2016 - akreditace oboru vyšší odborné školy - OBCHODOVÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI  v denní i kombinované formě studia

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: