Projekty

Projekt "Zkvalitnění výuky na VOŠ a SOŠ Březnice - šablony I"
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Název projektu: Zkvalitnění výuky na VOŠ a SOŠ Březnice - Šablony I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006304

Zkrácený název projektu: Šablony pro VOŠ a SOŠ Březnice

Realizace projektu: 1.9.2017 až 31.8.2019 (24 měsíců)

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat - personální podpora, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: