Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami

Stáhnout přihlášku

 

Tříleté studium v denní či kombinované formě, zakončené absolutoriem.

Absolutorium studenti skládají:

 

Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista).

Vzdělávací program využívá kreditní systém – je ohodnocen 180 kredity.

 

Mezi hlavní odborné zemědělské a ekonomické předměty patří zbožíznalství, plodinové systémy, systémy chovu zvířat, dotační politika v zemědělství, mechanizace v zemědělství, ekonomické teorie a právní nauky.

 

Součástí studia je velký podíl odborné praxe ve 2. a 3. ročníku.

U absolventů se předpokládá schopnost řízení kolektivu pracovníků či samostatná práce v oblastech zemědělské, potravinářské a obchodní činnosti, odborného poradenství i obchodně podnikatelské činnosti.

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní zejména v těchto profesních činnostech:

řídící a organizační činnost na středním stupni řízení zemědělských, potravinářských   

i ostatních podniků, zajišťování obchodní agendy podniku a její koordinace s ostatními činnostmi podniku, sledování ekonomiky podniku, řízení a usměrňování agrotechnických, zootechnických a zpracovatelských postupů, posuzování kvality zemědělských a potravinářských komodit a obchod s nimi, inspekční činnost v orgánech kontrolujících kvalitu zemědělských a potravinářských komodit, tvorba propagačních akcí podniku, podnikání v oblasti zemědělské a potravinářské výroby

a poradenská činnost pro firmy v oblasti zemědělské a potravinářské výroby.

 

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: