Přijímací řízení VOŠ

Termíny přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020:                   

 

Přihláška ke studiu zde - součástí přihlášky je vyplnění "Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání".

 

1. kolo        Přihlášky do 31. 5. 2019              Přijímací pohovor - 25. 6. 2019 v 9:00 hodin

 

2. kolo        Přihlášky do 21. 8. 2019              Přijímací pohovor - 28. 8. 2019 v 9:00 hodin

 

3.  a 4. kolo bude vyhlášeno podle počtu přijatých uchazečů v 1. a 2. kole přijímacího řízení. Termíny budou zveřejněny v srpnu 2019.

3. a 4. kolo přijímacího řízení je vhodné pro úspěšné maturanty v podzimním termínu konání maturitních zkoušek.

 

Školné VOŠ:

Školné je vybíráno, dle  § 14 Výše úplaty Vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v platném znění, ve výši 3 000 Kč za školní rok, splatné ve dvou splátkách (1 500 Kč v září a v únoru). 

 

 

Organizace výuky kombinovaného studia:

Výuka kombinované formy studia probíhá formou konzultací 6x za semestr v pátek (8:00 - cca 17:00) a v sobotu  (8:00 - cca 14:00)

a 1x za semestr bloková výuka (pondělí - sobota 8:00 - cca 17:00).

 

 

Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: