Projekty

Projekt „Přírodní zahrady - Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků SŠ a organizací působících v oblasti EVVO”
Výuka na školní zahradě

registrační číslo 1190700569  

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu byla modernizace a úprava stávajícího stavu školní zahrady v návaznosti na školní program EVVO. Školní zahrada a areál školy byl osázen novými lípami, trvalkové záhony byly lemovány novými palisádovými obrubníky a osázeny novými trvalkami.  Bylo upraveno prostranství před školní jídelnou, dále vznikla bylinná zahrádka a hmatový chodníček. Zároveň bylo pořízeno nové zahradní náčiní a nářadí včetně vybudování relaxační zóny.

Projekt realizovaný v době od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 v rámci výzvy NPŽP 7/2019 byl podpořen dotací ve výši  Kč 254 999,99. Vlastními náklady byl zrekonstruován skleník na školní zahradě.

www.sfzp.cz        www.mzp.cz

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: