Informační technologie

Stáhnout přihlášku

 

Výuka probíhá podle učebního plánu: 1. - 2. ročník - zobrazit zde

                                                                                  3. - 4. ročník - zobrazit zde

 

Charakteristika oboru:
- čtyřletý denní studijní maturitní obor pro absolventy ZŠ.

 

Obor reaguje na zvýšenou poptávku po odbornících s hlubšími znalostmi v oblasti informačních technologií. 
Žáci proniknou hluboko do problematiky výpočetní techniky, zvládají opravy a sestavování optimálních počítačových kompletů podle potřeb zákazníků. 
Osvojují si práci v počítačových sítích, jejich správu, samozřejmostí je každodenní práce s Internetem. Ve výuce 
je velká pozornost věnována samostatné práci studentů (programování, grafické systémy). Kromě uvedených znalostí je kladen důraz na všeobecné vzdělávání včetně ekonomiky

 

 

 

 

Školní vzdělávací program (ŠVP):
Pro obor Informační technologie byl vytvořen ŠVP s tradičním názvem VÝPOČETNÍ TECHNIKA. Vzdělávací program klade důraz na:

 

- propojení výuky hardware, software a počítačových sítí do organického celku
- rozšířenou výuku práce s grafickými systémy (Autodesk Inventor)
- posílenou výuku programování po celé 4 roky vzdělávání
- přípravu žáků pro získání certifikátů a osvědčení (např. mezinárodně platný certifikát Autodesk Academia, ECDL atp.)
- rozšířenou výuku cizích jazyků
- zařazení volitelných seminářů z matematiky a fyziky pro žáky, kteří hodlají studovat na VŠ zaměřených na informatiku a elektrotechniku

 

 

Podmínky pro přijetí:
Uchazeči se povinně účastní jednotné přijímací zkoušky.
Uchazeči se přijímají podle prospěchu na ZŠ (8. třída a 1. pololetí 9. třídy).

 

 

 

Maturitní předměty:
Společná ("státní") část: - český jazyk; cizí jazyk; matematika
Profilová ("školní") část: - 3 zkoušky stanovené ředitelem školy

 

 

Uplatnění absolventů:
Kromě dalšího studia na VŠ a VOŠ se uplatňují jako:

 

- obchodníci a servisní pracovníci v oblasti výpočetní techniky (hardware)
- konzultanti v oblasti běžných i specializovaných počítačových programů
- obchodníci a servisní pracovníci v oblasti počítačových periferií (tiskárny aj.)
- programátoři a správci počítačových sítí v nejrůznějších podnicích
- správci a tvůrci internetových prezentací
- pracovníci ekonomických úseků nejrůznějších podniků
- zpracovatelé výkresů a grafických výstupů z různých programů (Autodesk Inventor aj.).

 

 

 

Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: